AktualitātesIzglītība

Kuldīgas novadā īsteno ģimenes atbalsta programmu STOP 4-7

Kuldīgas novada pašvaldība 2022.gada februārī noslēdza sadarbības līgumu ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību “Latvijas kognitīvi biheiviorālās terapijas asociāciju” par programmas “STOP 4-7” ieviešanu novadā. Kuldīgas novadā divu gadu laikā programmā iesaistījušies 40 bērnu, viņu vecāki un pedagogi.

Šī gada 21. martā noslēdzās jau ceturtās grupas mācības. Šajā programmā ieguvēji ir visi  bērni, vecāki un pedagogi. Bērniem nodarbībās tika mācītas emociju kontroles un saskarsmes prasmes, noslēgumā katrs bērns saņēma STOP programmas čempiona diplomu par apgūtām prasmēm. Vecāki saņēma apliecību, ka piedalījās programmas “STOP 4-7” vecāku apmācībās, kuras ietvaros, apguva pozitīvas audzināšanas, robežu veidošanas un noturēšanas prasmes. Iemācītās prasmes ilgtermiņā ļauj veidot ar bērniem labu sadarbību, bērnam aizejot uz skolu, ieguvēji būs visi un bērns varēs pilnvērtīgi iesaistīties mācību procesā.

Šobrīd mācās piektā grupa un drīzumā mācības uzsāks sestā grupa. Dalība programmā ģimenēm ir bez maksas. Taču svarīga ir vecāku vēlme un interese iesaistīties atbalsta programmā.

Paldies vecākiem, kuri iesaistījušies šajā programmā, ir atbildīgi, gudri un drosmīgi, jo spēj atzīt – jā, es apzinos, ka ir grūtības un pieņemšu palīdzību!

Programma “STOP 4 – 7” ir veidota bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuriem ir uzvedības grūtības. Bērniem programmas ietvaros mācīs sadarboties, komunicēt, sekot norādījumiem, būt draudzīgiem un laipniem, risināt problēmas, pazīt un regulēt emocijas.

Savukārt vecākiem un pedagogiem programmas ietvaros sniegs atbalstu un zināšanas par to, kā vērot un izprast bērna uzvedību, veidot atbalstošu, strukturētu vidi, pozitīvi pastiprināt un apbalvot bērna vēlamo uzvedību, sniegt skaidrus norādījumus, būt konsekventiem un disciplinēt, izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu, ignorēt nevēlamo uzvedību.