Sēžu darba kārtība

Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības kultūras sēdes darba kārtības jautājumi (11.05)

2023. gada 11. maijā 15.00 notiks Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, mazajā zālē.

SOC Nr.5_11.05.2023. darba kārtība