AktualitātesIzglītība

Kuldīgas jauniešu mājā aizvadīta pedagogu konference “Ideju krātuve 2024”

Kuldīgas novada pedagogi dalās pieredzes stāstos par plašāku bērnu un skolēnu izglītības pieredzi  mācību stundās un ārpusklases pasākumos.

Pavasara brīvlaika izskaņā, 15.martā, Kuldīgas jauniešu mājā notika pedagogu konference “Ideju krātuve 2024”, kas pulcēja ap 60 pedagogu no pirmsskolas izglītības iestādēm, vispārizglītojošām skolām un Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra.
Kopumā tika prezentēti 11 pieredzes stāsti, iepazīstinot klātesošos ar dažādiem piemēriem, kā mācību  procesā un ārpusskolas pasākumos var realizēt  plašākas izglītības pieredzes ieguvi, nostiprinot  mācību priekšmetu sasniedzamos rezultātus  un padarot izglītības procesu interesantāku un saistošāku.

Konferencē pārstāvētās izglītības iestādes: PII “Cīrulītis”, Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs, Kuldīgas Centra vidusskola, Alsungas pamatskola, Vārmes sākumskola, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola,  Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola un Vilgāles pamatskola.

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģe Adrija Brantevica stāstīja par Barboleta un Krispiani metodēm, kas izmantojamas gan speciālajā pedagoģijā, gan logopēdijas nodarbībās. Viņas kolēģe Iveta Vēra iepazīstināja klātesošos ar mūzikas terapijas iespējām. Par to, kā Alsungas pirmsskolnieki iepazīst plašo profesiju klāstu, pastāstīja G. Kviesīte, bet Agneses Veldres prezentācijā un stāstā varēja izsekot līdzi ābola pārvērtībām- no brīža, kad mazākie Vārmes sākumskolas audzēkņi to  rudenī savāc, līdz tas pārtop par smaržīgu ievārījumu, kas tiek dāvināts vecākiem Ziemassvētkos.
Par veiksmīgu pedagogu sadarbību, realizējot starpdisciplinārās mācību stundas (dabaszinības un mūziku), apgūstot skaņas rašanās avotus dabā un spēju tos raksturot, stāstīja V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas pedagoģes A.Augsne, I.Kronberga un I.Incenberga. Bet šīs skolas pārstāves I.Blumberga-Zeltiņa un I.Liepiņa dalījās pieredzē, kā izmantojot literāru darbu var  veiksmīgāk apgūt aktuālo tēmu par ņirgāšanos skolā.  Kuldīgas Centra vidusskolas pedagoģe Indra Tīruma pastāstīja, kā šajā skolā darbojas sistēma pašvadītas mācīšanās apguvei sākumsskolā . Savukārt, PII “Cīrulītis” pedagoģe Sabīne Kurnava dalījās pieredzē, kā Ekoskolu programmas ietvaros bērnos tiek attīstītas pilsoniskās līdzdalības prasmes.  Noslēgumā Z.A.Meierovica pamatskolas pedagogs Eduards Skabis pastāstīja par Dzejas dienu tradīciju skolā un tās integrēšanu mācību procesā un ārpusklases pasākumos.

Vilgāles sākumskolas pedagoģes Aiga Antoņenkova un Gita Beitmane  saistošā stāstījumā informēja par plašo āra nodarbību klāstu, kas tiek organizētas šīs skolas audzēkņiem- gan siltajā sezonā, gan ziemas periodā, neskatoties uz laika apstākļiem.

Visi pedagogi par dalību konferencē saņēma Kuldīgas Izglītības pārvaldes apliecinājumu un piemiņas dāvanas no Kuldīgas novada BJC.
Pēc pasākuma pedagogi neformālā gaisotnē uzkavējās, lai pārrunātu dzirdēto un iedvesmotos nākamajam darba cēlienam.

Pasākums notika Bērnu un jauniešu centra karjeras izglītības un audzināšanas darba plāna ietvaros,  veicinot pedagogu pieredzes apmaiņu  plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā.

Anda Andersone, BJC direktores vietniece karjeras izglītības un audzināšanas darbā
m.t. 29123501