Aktualitātes

Kuldīgas dienas centrs senioriem svin piecgadi

Mīļa satikšanās vieta, radošu ideju darbnīca, miera osta – tāds ir dienas centrs senioriem Kuldīgā “Pūces”, kas 8. februārī atzīmēja savu 5 gadu jubileju.

Svētku reizē seniori bija čakli sagatavojuši dažādus pārsteigumus, gan sarūpējot atskatu uz šajos gados piedzīvoto, gan priekšnesumus, cienastu un dāvaniņas. Par godu centra nosaukumam – “Pūces,” sirmgalvji pašu rokām  bija darinājuši savu pūci, kopīgi veidojot īpašu jubilejas sienas dekoru.

Vēlot  dzīvesprieku un radošu enerģiju, seniorus svētku reizē mīļi sveica Kuldīgas novada domes vadība – izpilddirektors Rimants Safonovs un izpilddirektora vietniece Agnese Buka.

Liels paldies Senioru centra komandai Anitai Anševicai, Sarmītei un Ivetai! Lai veselība un nerimstošs prieks mūsu senioriem!

Dienas centrā Latvijas Samariešu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas novada Sociālo dienestu piedāvā senioriem, kam nepieciešama uzraudzība, sociālā aprūpe un rehabilitācija sociālo prasmju un kognitīvo spēju saglabāšanai, iespēju pavadīt laiku speciālistu vadībā.

Vairāk par pakalpojuma saņemšanas iespējām šeit: https://kuldigasnovads.lv/pakalpojums/socialie-pakalpojumi-senioriem/