JaunumiPašvaldība

KPR Attīstības padome ar labklājības ministri pārrunā nozares aktualitātes un ar Autotransporta direkcijas pārstāvjiem diskutē par pakalpojumu nodrošināšanu

21. aprīlī  Kuldīgā Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē Kurzemes pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki ar VSIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētāju Kristiānu Godiņu pārrunāja plānoto tarifu modeli, pakalpojumu nodrošināšanu un tam nepieciešamo finansējumu. Savukārt ar labklājības ministri Eviku Siliņu notika diskusijas par deinstitucionalizācijas un Kurzemē izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšanu un citām aktualitātēm sociālajā jomā.

Sēdes sākumā VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš iepazīstināja ar plānoto sabiedriskā transporta tarifu modeli un braukšanas maksu pārskatīšanu reģionālajā satiksmē. Viņš norādīja, ka pēdējo gadu laikā ir būtiski augušas cenas, tajā skaitā degvielas cenas, kā arī būtiski  – par 24%, salīdzinot ar 2019. gadu, pieaugusi vidējā darba samaksa, tāpēc plānotas braukšanas tarifa izmaiņas reģionālajā satiksmē gan autobusiem, gan vilcieniem. Tomēr, kā viņš uzsvēra, biļešu cenas, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, joprojām būs izdevīgākās Baltijas valstīs. Runājot par pakalpojumu nodrošināšanu, A.Godiņš norādīja, ka, saistībā ar Konkurences padomes (KP) lēmumu par neatļautu pārvadātāju vienošanos, ATD piedāvājusi iesaistītajiem pasažieru pārvadātājiem lauzt līgumus uz savstarpējās vienošanās pamata, tomēr, tā kā pārvadātāji šādam risinājumam nepiekrīt, ATD ir gatava lauzt līgumus ar šiem pārvadātājiem gadījumā, ja KP lēmums kļūst galīgs un nepārsūdzams pēc tiesas lēmuma. Līdz tam brīdim pakalpojuma nodrošināšana iedzīvotājiem tiek turpināta esošā līguma ietvaros. Tāpat tika diskutēts par iespējām organizēt transportu “pēc pieprasījuma” mazāk apdzīvotās vietās, lai nodrošinātu transporta pieejamību ikvienam iedzīvotājam, kuram tas nepieciešams.

Sēdes turpinājumā labklājības ministre Evika Siliņa iepazīstināja sēdes dalībniekus ar aktualitātēm sociālajā jomā, kā arī tika pārrunāta deinstitucionalizācijas un Kurzemē izveidoto sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšana. Ministre norādīja, ka pašvaldībām pēc 2023. gada beigām, kad beigsies Eiropas fondu līdzfinansējums, jāturpina sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšana ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu jaunizveidotajā infrastruktūrā gan cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenēm no pašvaldību līdzekļiem. Ministrija ir gatava ar pašvaldībām diskutēt par minimālo sociālo pakalpojumu grozu, vienojoties, kādus sociālos pakalpojumus finansē valsts un kādus – pašvaldība. Ministre arī atgādināja par  “nauda seko klientam” principu, kas nozīmē, ka valsts turpinās finansēt tos cilvēkus ar GRT, kuri pēc pakalpojumu saņemšanas valsts sociālās aprūpes centros uzsākuši patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, kā arī citām iespējām piesaistīt finansējumu no ES fondiem nākamajā plānošanas periodā, piemēram, palielinot jaunajā infrastruktūrā sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu saņēmēju skaitu. Tika arī diskutēts par ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu izveides nosacījumiem senioriem. Pašvaldību pārstāvji rosināja pārskatīt izstrādāto tipveida projektu, pēc kā plānots veidot jauno sociālo pakalpojumu senioriem. Ministrija norādīja, ka tipveida projekts ir pārdomāts, tomēr pastāv neliela elastība tā īstenošanā. Tāpat tika arī pārrunātas citas aktualitātes, tai skaitā ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma bērniem ārpusģimenes aprūpē attīstība pašvaldībās un citi jautājumi.

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2023. gada 21. aprīļa sēdes darba kārtība un citi dokumenti pieejami tiešsaistē.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads.

Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: www.kurzemesregions.lv

Papildu informācijai:

Laura Homka,
Kurzemes plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: laura.homka@kurzemesregions.lv