Nīkrāces pagasts

Kopā darbojoties, rodas īsti un neviltota prieka pilni svētki

Foto: Ilze Meirupska-Eglīte

Kopīga ideju realizēšana, gatavošanās svētkiem, rosīšanās un rotāšanās – šī “plecu pie pleca” sajūta ir miljonu vērta. Un tikai tā, kopā darbojoties, rodas svētki – īsta un neviltota prieka pilni.

15.jūlijā Nīkrāces pagasta svētkos bija pulcējušies gan lieli, gan mazi un katrs varēja piemeklēt sev sirdij tīkamu nodarbi. Paldies sieviešu vokālajiem ansambļiem “Romance”, “Vēja zvani”, “Diantus” un folkloras kopas “Kamenīte” dalībniecēm, kuru skanīgās balsis ieskāva klātesošos, radot muzikāli skaistus mirkļus. Savukārt to, ka prieka un dejotprasmes savienojums ir augstu vibrāciju radītājs, apliecināja līnijdejotāju klubs “Jautrie zābaciņi”.

Nesteidzīgi ieelpot laimes sajūtu aicināja Harijs Joniškāns un Sandris Sproģis, kā arī duets “Zēni no kultūras nama”. Par to, ka šiem mūziķiem aug talantīga maiņa, pārliecinājāmies Liepājas POP/ROK skolas audzēkņu koncertā un izbaudot Paulas Ezerietes uzstāšanos. Ar Nīkrācei veltītām dzejas rindām svētku atklāšanas pasākumā uzstājās Normunds Zīle un grupu dzīvokļu mājas iemītnieki, kuri klātesošos priecēja ar jauku, publiku saliedējošu sveicienu. 

Aizrautību lieliski demonstrēja Nīkrāces amatierteātris “Brinida” ar pirmizrādi A. Niedzviedža lugai “Vispirms nokaunēties”. Sirsnīgu paldies sakām arī Kursīšu amatierteātrim “Kodols”, kas svētku vakarā ienesa krietnu devu pozitīva humora ar brīnišķīgu skeču uzvedumu.

Par to, ka viena un tā pati dzīves upe plūst caur mums visiem, tikai mākslinieks to visu tver dabīgāk, varējām pārliecināties Baibas Ūlandes gleznu izstādes “Plūdums” atklāšanā, savukārt ar sirsnīgu līdzdarbošanos, darot lietas, kas aizrauj, sevi pilnveidot bija iespējams Irēnas Oses meistarklasē. Šajā dienā no pašiem mazākajiem varējām mācīties, kā dienu nodzīvot ar patiesu prieku. Sirsnīgu paldies vēlamies teikt Nīkrāces pagasta uzņēmējiem par atbalstu, lai svētku diena sagādātu īpaši lielu prieku pašiem mazākajiem.

Lai dziļāk izprastu savu esību, sapludinātu pagātni, tagadni un nākotni, bija rasta iespēja doties izzinošā ekskursijā pa Nīkrāces pagastu, apmeklēt pagasta lepnumu – skolu, piedalīties orientēšanās spēlē “Vai zini Nīkrāci?”, kā arī gūt priekšstatu par pagasta vēsturi, apmeklējot vēstures istabu. 

Laika virpulis šo pasākumu aiznesis pagātnē, atstājot vien skaistas atmiņas. Paldies Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītājai Ilonai Rītiņai un mūsu brīnišķīgajai pagasta komandai par lielo, bezgala interesanto darbu, kuru kopīgi esam paveikuši. Paldies Ivetai Ziemelei par pasākuma vadīšanu, paldies visiem, kas atbalstīja. Kā sacījis kāds pasaules gudrais: „Tas, kurš ņem, piepilda plaukstas, tas, kurš dod – piepilda sirdi”.