AktualitātesAlsungas pagasts

Kāpēc mainīsies atkritumu apsaimniekošanas cenas Alsungas pagastā

Līdz ar Alsungas atkritumu apsaimniekošanas pārņemšanu Alsungas pagastā, mainīsies arī maksa par atkritumu izvešanu – no nākamā gada februāra tā būs 26,68 EUR/m3.

SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) valdes loceklis Kaspars Poriķis skaidro: “Esam saņēmuši vairākus iedzīvotāju jautājumus par cenu izmaiņām. Vēlos izskaidrot, ka tās paredzētas tādēļ, ka atkritumu poligons “Pentuļi” no 2024. gada 11. janvāra teju dubultojis sadzīves atkritumu apglabāšanas maksu. Līdz šim, nododot sadzīves atkritumus poligonā, tika maksāti 43,46 EUR par tonnu, bet turpmāk būs jāmaksā 84,68 EUR par tonnu.”

Šāds cenu pieaugums ietekmēs ne tikai KKP apsaimniekotās teritorijas. Sadzīves atkritumu cenu spiesti celt arī citu teritoriju atkritumu apsaimniekotāji. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas cena no nākamā gada 1. februāra:

  • Ventspilī un Ventspils novadā 25,86 EUR/m3 ar PVN (apsaimnieko SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” (VLK));
  • Kuldīgas novadā (KKP apsaimniekotajās teritorijās) 26,68 EUR/m3 ar PVN;
  • bijušā Skrundas novada teritorijā, kur sadzīves atkritumus apsaimnieko SIA “Eko Kurzeme” 29,03 EUR/m3 ar PVN.

“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās un juridiskām personām, ja nepieciešams, atkritumi tiks izvests vienu reizi nedēļā. Savukārt privātmāju iedzīvotāji varēs izvēlēties atkritumu izvešanu līdz divām reizēm mēnesī,” papildina K. Poriķis.

Normatīvie akti nosaka kārtību, kādā valstī iedalās atkritumu apsaimniekošanas zonas. Respektīvi, bijušā Kuldīgas novada un Alsungas novada teritorija atrodas Ziemeļkurzemes atkritumu apsaimniekošanas zonā. Pēc administratīvi teritoriālās reformas esam viens novads, tāpēc pašvaldībai jāņem vērā normatīvie akti, kas nosaka, ka novadā vienā atkritumu apsaimniekošanas zonā sadzīves atkritumus apsaimnieko viens atkritumu apsaimniekotājs. Tā kā KKP ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu noslēgts līgums līdz 2026. gada 1. februārim, bet Alsungas pagastam līdz šim esošais līgums ar VLK ir spēkā līdz 2024. gada 2. janvārim, pašvaldība deleģējusi KKP apsaimniekot atkritumus arī Alsungas pagastā.

Atgādinām, ka šajā nedēļā Alsungas iedzīvotāji saņēma paziņojumu, ka sadzīves atkritumus ar 2024. gada janvāri apsaimniekos KKP, ko līdz šim darīja VLK.

Iedzīvotājiem, kuri līgumu nebūs paguvuši pārslēgt līdz janvāra sākumam, 8. janvārī atkritumi netiks izvesti. Nākamā atkritumu izvešanas reize plānota 22. janvārī.

Līgumu var pārslēgt:

  •  klātienē, Alsungas pagasta pārvaldē;
  • klātienē, Pilsētas Laukumā 2, Kuldīgā, KKP klientu apkalpošanas centrā;
  • attālināti, aizpildot iesniegumu www.kkp.lv/iesniegumi.
  • Neskaidrību un jautājumu gadījumā, lūdzam rakstīt mums uz e-pastu: atd@kkp.lv vai zvanīt pa tālruni 63322380.