AktualitātesBūvvalde

Kā nodod ēku ekspluatācijā

Kuldīgas novada būvvalde ir sagatavojusi ieteikumus, kas veicami, lai dzīvojamo māju nodotu ekspluatācijā.

 • Ja ēka ir uzbūvēta ar atkāpēm no akceptētā projekta (ir izmaiņas plānojumā, fasādē vai ēkas apjomā), Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ir jāiesniedz izmaiņas būvprojektā un tās jāsaskaņo būvvaldē.
 • Iesniegums BIS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai.
 • Apkures ierīču, iekārtu dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu pārbaudes akts.
  • Nepieciešams, lai ēkas īpašnieks un būvvalde būti pārliecināti, par to ekspluatācijas drošumu. Pārbaudes veic un atzinumu sagatavo sertificēts skursteņslaucītājs.
 • Elektroinstalācijas un elektroiekārtu pārbaudes dokumentācija.
  • Nepieciešams, lai ēkas īpašnieks un būvvalde būti pārliecināti, par to ekspluatācijas drošumu. Pārbaudes veic un atzinumu sagatavo sertificēts elektriķis.
 • Izpilduzmērījumu plāns
  • Uzbūvētās ēkas, uzbūvēto ārējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvads, kanalizācijas vads, elektroapgādes tīkli) un izbūvētā labiekārtojuma uzmērījumi dabā. Izpilduzmērījumus veic un plānu izstrādā sertificēts mērnieks vai mērniecības firma.
 • Ēkas pagaidu energosertifikāts
  • Dokuments, kas norāda ēkas energoefektivitāti uzbūvētai ēkai, izvērtējot tās būvelementu, siltumapgādes, ventilācijas, kondicionēšanas sistēmas, elektroapgādes energoefektivitātes rādītājus. Dokumentu izstrādā neatkarīgs eksperts energosertifikācijas jomā.
 • Ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta
  • Ēkas vai telpu grupas plānojums un ēkas raksturojošie rādītāji, kas reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Kadastrālo uzmērīšanas veic un kadastrālās uzmērīšanas lietu izstrādā Valsts zemes dienests.
 • Atzinumi no tehnisko vai īpašo noteikumu izdevējiem
  • Ja, izstrādājot būvprojektu, ir saņemti tehniskie vai speciālie noteikumi no iestādēm (piemēram, Kuldīgas novada pašvaldība, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Valsts vides dienests, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde), vai inženierkomunikāciju turētājiem (piemēram, SIA “Kuldīgas ūdens”, SIA “Kuldīgas Siltumtīkli”, SIA “Tet”, AS “Sadales tīkls”), nepieciešams saņemt atzinumus par veiktās būvniecības atbilstību izvirzītajām prasībām no tām iestādēm un inženierkomunikāciju turētājiem kas izsniegušas tehniskos vai speciālos noteikumus.