AktualitātesAlsungas pagasts

Jūlijā Alsungā notiks starptautiskais Burdona festivāls

Šovasar no 5. līdz 7. jūlijam Suitu kultūrtelpā – UNESCO nemateriālā mantojuma vietā Alsungā, Gudeniekos un Jūrkalnē –  norisināsies 6. Starptautiskais burdona festivāls. Stiprinot un popularizējot burdondziedāšanas tradīcijas un iezīmējot tās plašo daudzveidību, burdona festivāls “Nosargāt gadsimtus” pulcēs folkoras kopas gan no Latvijas, gan ārzemēm – Gruzijas, Sardīnijas  (Itālija) Ziemeļmaķedonijas un Baltijas valstīm.

Līdzās koncertiem un mūziķu priekšnesumiem, Burdona festivāls visās trīs Suitu kultūrtelpas vietās apmeklētājiem piedāvās dažādas meistarklases, aktivitātes bērniem, lietišķās mākslas izstādi, būs svētku gājiens un dalībnieku sadziedāšanās.

Festivāla pirmā diena –  unikālais suitu kultūras mantojums: cauri gadsimtiem

Festivāla pirmā diena – 5. jūlijs –  tiks veltīta suitu kultūras mantojumam, kas cauri gadsimtiem nodots no paaudzes paaudzē. Festivālu atklās suitu lietišķās mākslas izstāde “Pārmantošana” Amatu mājā Alsungā. Ikvienam būs iespēja piedalīties meistarklasēs un baudīt un pašiem apgūst suitu tradicionālo ēdienu gatavošanas noslēpumus. Amatnieku darbnīcā tiks demonstrētas suitu tradicionālā apģērba darināšanas prasmes, būs iespēja izmēģināt spēkus mūzikas instrumentu  – dūdu un kokļu – izgatavošanā, kā arī jostu aušanas un keramikas darbnīcā.

Festivāla atklāšanas koncerts notiks Alsungas pils pagalmā, spilgti iezīmējot suitu muzikālā mantojuma daudzveidību un dažādību. Tajā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs ne tikai suitu kolektīvi, bet festivāla viesi no citām valstīm un novadiem. Suitu burdona dziedājums savulaik ļaudis pavadīja ik uz soļa – gan bērniņam piedzimstot, gan darot dažādos darbus vai gatavojoties kāzām. “Burdona festivālā” ikvienam būs iespēja meistarklasēs apgūt tik labi zināmo suitu sievu ēēēēēōōōōō dziedāšanu un burdona skanējum pamatus.

Vakara noslēgumā Alsungas pils pagalmā  ar vērienīgu koncertu visus priecēs bungu un dūdu mūzikas grupa “AUĻI”.

Festivāla otrā diena – suitu mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm

Festivāla otrajā dienā – 6. jūlijā – īpašs akcents tiks likts uz suitu kultūrtelpas tradīciju pārmantojamību un prasmju nodošanu nākamajām paaudzēm.

Šajā dienā notiks vairāki koncerti Alsungā Dižgabalkalnā un  Basos pie klēts. Savukārt festivāla kulminācijas dižkoncerts “Es apviju zelta viju visgarām jūras malu” dalībniekus pulcēs Jūrkalnes Ugunspļavā, kas spilgti demonstrēs kultūras tradīciju daudzveidību un savdabību  Eiropā un pasaulē. Koncertu noslēgs simbolisks vēstījums pie jūras, aicinot nosargāt unikālās suitu  un citu pasaules kultūru vērtības.

Dienas izskaņā –  Danču vakars Jūrkalnes Ugunspļavā spēlē etno kompānija Zeidi.

Festivāla trešā diena – sutu mantojuma spēcināšana

Festivāls noslēgsies svētdien, 7. jūnijā, ar Svēto Misi Sv. Miķeļa Alsungas Romas katoļu baznīcā un festivāla dalībnieku sadziedāšanos Alsungas baznīcas dārzā.

“6 Starptautisko burdona festivālu” rīko biedrība EKC “Suiti,” sadarbībā ar Kuldīgas un Ventspils novadu pašvaldībām, ar Valsts kultūrkapitāla fonds un Kurzemes kultūras programmas 2024 atbalstu.

Par suitu kultūrtelpu

Suitu kultūrtelpa ir unikāls Latvijas kultūras fenomens, kurā kompaktā teritorijā, vēsturiski luterisko apvidu ieskauta, gandrīz četru gadsimtu laikā katoļu baznīcas ietekmē mijiedarbojoties latviešu, lībiešu, poļu un vācu kultūrām ir izveidojusies un lielā mērā saglabājusies līdz mūsu dienām sava unikāla kultūrvide un identitāte.  Suitu kultūrtelpu šodien visredzamāk raksturo, krāšņie tautas tērpi, dūdu spēle, tradīcijas, kulinārais mantojums, suitu savdabīgā mentalitāte, suitu izloksne, bagātais dziesmu pūrs un suitu sieviešu daudzbalsīgā dziedāšana, kas ir idejas par burdona dziedāšanas festivāla rīkošanu pamatā – tās ir pasaules mēroga vērtības, ar kurām gribam dižoties. Runājot par burdonu, Latvija mūsdienās ir vistālāk ziemeļos esošā zeme, kur līdz pat mūsdienām ir saglbājusies un nekad nav pārtrūkusi šī senā, unikālā tradicionālā daudzbalsību.

6.STARPTAUTISKAIS BURDONA FESTIVĀLS SUITU ZEMĒ “NOSARGĀT GADSIMTUS”

FESTIVĀLA PROGRAMMA

  1. jūlijs

11:00 – Suitu tautas lietišķās mākslas izstādes – Pārmantošana atklāšana Amatu mājā Alsungā un radošās darbnīcas:  suitu tautas tērpa darināšana (meistars Inga Šēna), kokļu gatavošana (Guntis Niedoliņš), Suitu ķēkis –(saimniece Skaidrīte Nagliņa) jostu aušanas darbnīca (meistare Ligita Kalniņa), keramikas darbnīca (meistare Vija Bikse)

13:30 – dalībnieku gājiens no Alsungas pamatskolas uz Alsungas pils pagalmu

14:00 – 16:30 6. Starptautiskā burdona festivāla Atklāšanas koncerts Alsungas pils pagalmā.

17:00 – 18:30  Suitu burdona dziedāšanas meistarklases Alsungas kultūras namā (vada –  Zane Šmite)

20.00 – Bungu un dūdu mūzikas grupas “AUĻI” koncerts Alsungas pils pagalmā

  1. jūlijs

 Festivāla dalībnieku izbraukumu koncerti

11.00 Basos – pie vecā Tautas nama

13.00 Alsungā Dižgabalkalnā,

19.00 DIŽKONCERTS “Es apviju zelta viju visgarām jūras malu” Jūrkalnes Ugunspļavā ar noslēgumu pie jūras

21.00Danču vakars Jūrkalnes Ugunspļavā spēlē etno kompānija Zeidi

  1. jūlijs

12.00  – Svētā Mise Alsungas Svētā Miķeļa Romas katoļu baznīcā

14:00 –  Festivāla dalībnieku sadziedāšanās Alsungas baznīcas dārzā