AktualitātesIzglītība

Izstrādāts padziļināto kursu piedāvājums vidusskolēniem

Kuldīgas novada Izglītības pārvalde, sadarbojoties ar Kuldīgas vidusskolu direktoriem un viņu vietniekiem, izstrādājusi jaunu padziļināto kursu komplektu piedāvājumu vidusskolēniem.

Sākot ar jauno mācību gadu 10. klašu skolēniem, vadoties pēc savām interesēm un iemaņām, kas nepieciešami nākotnes profesijai, būs iespēja izvēlēties kādu no astoņiem padziļināto priekšmetu komplektiem.

Jaunieši, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar tehnoloģiju, telekomunikāciju vai būvinženierijas jomu, aicināti izvēlēties “Inženierzinātnes un tehnoloģiju” grozu, kas piedāvās padziļināti apgūt fiziku, matemātiku, kā arī programmēšanu vai dizainu un tehnoloģijas.

Tos, kurus interesē medicīna,  vides zinātnes, lauksaimniecība vai uzturzinātne, piemērotākais būs “Veselības un vides” grozs. Tas piedāvās padziļināti apgūt bioloģiju, ķīmiju, kā arī ģeogrāfiju vai sociālās zinības. Vidusskolēni, kuri vēlas kļūt par žurnālistiem, vēsturniekiem, reklāmas vai digitālo mediju speciālistiem, aicināti izvēlēties “Radošo industriju” grozu, kas piedāvās padziļināti apgūt kultūru un mākslu, angļu valodu, kā arī latviešu un literatūru vai dizainu un tehnoloģiju.

Tiem, kurus interesē uzņēmējdarbība, ekonomika, starptautiskās attiecības vai politoloģija, piemērotākais būs grozs “Cilvēks un sabiedrība.” Tajā padziļināti tiks piedāvāts apgūt angļu valodu, sociālās zinātnes, kā arī vēsturi vai matemātiku.

Prioritāte – nākotnes karjera

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, katrs no 9. klases skolēniem jau kaut nedaudz domājis par to, kur un ko mācīties tālāk. Dažiem tas būs tehnikums,  dažiem – mākslas, mūzikas vai sporta profesionālās ievirzes vidusskolas, dažiem – vidusskola tepat Kuldīgā. 9.klases skolēni līdz 19.aprīlim aicināti padomāt, pārrunāt ar saviem vecākiem, skolotājiem un izvēlēties, kur varētu turpināt mācības un par savu lēmumu informēt kases audzinātāju. Skolēniem, kuri nolēmuši turpināt mācīties kādā no Kuldīgas vidusskolām, ir sagatavota infografika, kura palīdzēs izvēlēties to padziļināto mācību priekšmetu komplektu, kurš visvairāk atbilst iecerēm par nākotnē veidojamo karjeru.

“Šobrīd būtiski  palīdzēt katram 9.klases skolēnam saprast, vai viņš vēlas turpināt mācības vidusskolā, vai tehnikumā, vai profesionālās ievirzes vidusskolā. Ja skolēns saprot, ka vēlas mācīties vidusskolā, tad svarīgāk ir izvērtēt, kuri no padziļinātajiem mācību priekšmetiem būs pamats profesijai nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvei. Tikai tad būtu jādomā par konkrēto vidusskolu, kurā mācīties. Vēl jāatceras, ka sekmīgai padziļināto priekšmetu satura apguvei pamatā ir sekmīga šo mācību priekšmetu satura apguve pamatizglītības posmā.” Skaidro Lilita Mačtama, Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece.

Jaunajā mācību gadā divas vidusskolas

Kuldīgas novadā šajā mācību gadā ir četras vidusskolas, kurās ir iespējams iegūt vidējo izglītību.  Katrā vidusskolā ir atšķirīgs padziļināto mācību priekšmetu piedāvājums. Ne vienmēr skolas piedāvājums ir bijis atbilstošs konkrētā skolēna interesēm un nākotnē izvēlētajai profesijai.

Nākamajā, 2024./2025.mācību gadā, Kuldīgas pilsētā 10.klases atvērs divās vidusskolās, kas piedāvās jaunu izglītības pieeju saskaņā ar padziļināto mācību priekšmetu komplektiem. Tie jauniešiem, neatkarīgi no vidusskolas, kurā tiek iegūta izglītība, nodrošinās vienlīdzīgas izvēles iespējas.

  1. klašu skolēni vērtē jauno modeli

Martā Kuldīgas novadā aktīvi darbojās darba grupa, kuru veidoja Kuldīgas Centra vidusskolas direktors un vietnieki, V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktore un vietnieki un Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas direktore un vietniece. Vairākās tikšanās reizēs darba grupa vienojusies par padziļināto priekšmetu komplektiem, kurus piedāvāt 9.klašu skolēniem mācību turpināšanai 10.klasē kādā no Kuldīgas vidusskolām.

Darba grupas izveidotais padziļināto mācību priekšmetu komplektu piedāvājums tika izvērtēts un pārrunāts visās pilsētas skolās ar 9.klašu skolēniem un 12.klašu skolēniem. Lielākā daļa skolēnu atzina, ka piedāvājums ir pietiekams un saprotams. Grūtības izvēlēties ir gadījumos, kad skolēnam vēl 9.klases noslēgumā nav sava nākotnes izglītības plāna, tādā gadījumā īpaši svarīgs ir pedagogu atbalsts un rekomendācijas, vadoties pēc skolēna spējām un interesēm.

Darba grupas izveidotā pieeja padziļināto mācību priekšmetu komplektu īstenošanā ļaus jauniešiem veiksmīgāk startēt darba tirgū, savukārt izglītības iestādēm efektīvi izmantot esošo materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt profesionālākos skolotājus satura īstenošanai.