Izsoļu arhīvs

Izsolīs nomas tiesības lauksaimniecības zemesgabaliem Nīkrāces un Rudbāržu pagastā, 4 gb.

Kuldīgas novada pašvaldība izsolīs nomas tiesības bez apbūves tiesībām izmantošanai lauksaimniecības vajadzībām mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Izsole notiks 2024. gada 18. martā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, Domes mazajā zālē.

Objekts Zemes platība, ha Kadastra apzīmējums Sākumcena, EUR gadā Drošības nauda, EUR Solis, EUR Izsoles laiks
“Cīruļi”, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads 2,1 62680010264 220,50 22,05 22,00 13:15
“Malvīnes”, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads 0,72 62680010161 75,60 7,56 10,00 13:30
“Mežrozītes”, Nīkrāces pagasts, Kuldīgas novads 7,8 62680010086 819,00 81,90 10,00 13:45
“Lapsiņas”, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads 0,65 62820080132 58,50 5,85 10,00 14:00

Dalībnieku reģistrācija līdz 2024. gada 15.martam, plkst. 12.00.

Izsolāmo nomas objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles noteikumus un informāciju par nekustamo īpašumu var saņemt Kuldīgas novada pašvaldības informācijas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pa tālruni 63350143 vai pa e-pastu dome@kuldiga.lv.

Nomas tiesību izsoles noteikumi Malvīnes, Nīkrāces pag.

Malvīnes, Nīkrāces pag._nomasplans

Pieteikuma_veidlapa_Malvīnes, Nīkrāces pag.


Nomas tiesību izsoles noteikumi Cīruļi, Nīkrāces pag.

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Cīruļi, Nīkrāces pag.

Cīruļi Nīkrāces pag._nomasplans_1.4ha


Nomas tiesību izsoles noteikumi Lapsiņas, Rudbāržu pag.

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Lapsiņas, Rudbāržu pag.

Lapsiņas, Rudbāržu pag._nomasplans


Nomas tiesību izsoles noteikumi Mežrozītes, Nīkrāces pag.

Izsoles_pieteikuma_veidlapa_Mežrozītes, Nīkrāces pag.

Mežrozītes, Nīkrāces pag._nomasplans

Komentāri ir slēgti.