AktualitātesPašvaldībaIedzīvotājiemSabiedrības līdzdalībaJauniešiem

Aicina pieteikties Jaunatnes konsultatīvajā padomē

Kuldīgas novada logo

Kuldīgas novada pašvaldība, pamatojoties uz  Kuldīgas novada domes Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma 4.punktu izsludina pieteikšanos uz Kuldīgas novada Jaunatnes konsultatīvās padomes locekļa amatu.

Kuldīgas novada domes Jaunatnes konsultatīvā padome (turpmāk tekstā – Padome) ir pašvaldības izveidota padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veikt izmaiņas Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plānā, kas ir apstiprināts no 2020.-2023. gadam, atbilstoši jaunizveidotā Kuldīgas novada teritorijai un interesēm; uzraudzīt jaunatnes politikas attīstības plāna ieviešanu un izstrādāt jaunatnes politikas attīstības plāna projektu nākamajam periodam.

Pārstāvjus darbam padomē pilnvaro institūcija vai organizācija atbilstoši jaunatnes politikas attīstības plānam.

Pieteikšanās termiņš: 2023.gada 16. jūnijs

Pieteikumu rakstiski aizpildītu (ievērojot normatīvo aktu prasības par dokumentu spēkā esamību) var iesniegt vai iesūtīt pa pastu papīra formātā Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā;

Pieteikumu elektroniski aizpildītu (ievērojot normatīvo aktu prasības par drošu elektronisko parakstu un elektronisko dokumentu iesniegšanas prasības) var iesniegt, nosūtot uz e-pasta adresi DOME@KULDIGA.LV  vai iesniedzot portālā www.latvija.lv.

Iesnieguma_paraugs

Informējam, ka konsultatīvās padomes locekļi par darbu padomē nesaņem atlīdzību.