AktualitātesKabiles pagasts

Izsludina metu konkursu par piemiņas vietas nacionāliem partizāniem izveidi Kabiles pagastā

Pašvaldība izsludina metu konkursu par vides objekta – piemiņas vietas nacionāliem partizāniem izveidi Kabiles pagastā. Konkursā var piedalīties fiziska un/vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu konkursā saskaņā ar konkursa nolikuma prasībām, kas ir spējīga saviem spēkiem realizēt savu konkursā piedāvāto darba ideju

Konkursa mērķis

  • Iegūt augstvērtīgu vides objektu, pieminot nacionālo partizānu ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā. Ar vēstījumu nākamajām paaudzēm – bez cīņas nav uzvaras!
  • Skices līmenī iegūt kontekstuālu idejas piedāvājumu iespējamam idejas turpinājumam.
  • Iegūt iespējami labāko risinājumu, nodrošinot racionālu līdzekļu izmantošanu.

Kopējais godalgu fonds ir 1000,00 EUR.

Piedāvājumi jāiesniedz žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram līdz 2023.gada 31.oktobrim, plkst. 13:00 (darba laiks – pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00, bet pārējās  darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00) Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas nov. Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā vietā līdz iepriekšminētajam pieteikumu iesniegšanas termiņam.