AktualitātesĪvandes pagasts

Īvandē domā par muižas nākotni

8.aprīlī Īvandes muižā notika iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Arti Robertu, izpilddirektora vietnieci Agnesi Buku, pagasta pārvaldes vadītāju Iritu Riķīti un bijušo pagasta pārvaldes vadītāju Andu Upleju.

Sapulces sākumā pārvaldes bijusī ilggadējā pagasta vadītāja A.Upleja ikvienu iepazīstināja ar 2023. gadā padarītajiem darbiem pagastā – uzstādītas ceļa zīmes, kapsētām pielikti to nosaukumi, veikti sakopšanas darbi pastaigu takā, peldētavā, rotaļu laukumā un muižas parkā, attīrītas ceļmalas no apaugumiem. Aktīvi un krāšņi aizvadīta kultūras dzīve – atzīmētas lieldienas, valsts svētki, Ziemassvētku un vecgada pasākums bērniem un senioriem. Tāpat darbību aktīvi turpina sieviešu vokālais ansamblis “Stīgas”.

Viena no galvenajām diskutētajām tēmām bija Īvandes muiža. Kopš aizvadītā gada rudens, muiža atkal ir pārvaldes pārraudzībā – ar bijušo apsaimniekotāju līgums pārtraukts, jo viņš nesaredzēja nākotnes perspektīvas un nebija gatavs ieguldīt līdzekļus muižas uzlabošanā.
Domes vadība ir aizvadījusi sarunas ar iespējamiem uzņēmējiem, kas varētu būt ieinteresēti pārņemt un apsaimniekot muižu. Pārdošanas iespēja patreiz vēl nav izskatīta, bet ir pasūtīts īpašuma vērtējumus – gan pārdošanai, gan nomai. Attiecīgi no šiem vērtēšanas rezultātiem tiks izdarīti nākamie soļi. Diskusijā tika virzīts jautājums, kādu pielietojumu muižai saredz vietējie iedzīvotāji. Izskanēja viedoklis, ka pārdodot muižu, iedzīvotājiem vairs nebūs vieta, kur satikties – parks un ēka vairs nebūs brīvi pieejami ikvienam. Vēl izskanēja ierosinājums atjaunot stadionu un rīkot vasaras nometnes, bet, lai to varētu īstenot, pašvaldībai būtu jāiegulda lieli līdzekļi – pagrabā jāpārbūvē virtuve, jāuzlabo sanitārie tīkli, dušas, jāatjauno logi un jumti.

Vēl sapulces laikā izskanēja jautājumi un ierosinājumi par novērošanas kameru izvietošanu pagastā, ceļu remontdarbiem, gājēju ietves izveidi, veselības aprūpi un ūdens kvalitāti.