Īvandes pagasts

Īvandē diskutē par ceļiem un muižas pielietojumu

  1. martā Īvandes pagasta iedzīvotāji pulcējās, lai uzklausītu Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvjus – Kuldīgas novada domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku, priekšsēdētājas vietnieku Arti Robertu un pagasta pārvaldes vadītāja aizvietotāju Dainu Bērendi, lai diskutētu par pagasta aktualitātēm, paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

Daina Bērende, kas aizvietoja Īvandes pagasta vadītāju Andu Upleju, prezentēja sagatavoto prezentāciju par paveiktajiem un plānotajiem darbiem pagastā. Viens no izceltajiem darbiem, pie kā nāksies strādāt kopīgi ar pagasta iedzīvotājiem, ir kapu sakārtošana. Īvandes pagastā ir sešas kapsētas, bet tikai viens cilvēks ir sētnieks uz pus slodzi, tāpēc pagasta pārvaldes vadītāja aicina Īvandes iedzīvotājus sakopt savus kapus, lai kopīgi spētu paveikt labu darbu.

Turpinot, Īvandes muižas pārstāve informēja par Īvandes muižas aktualitātēm un to, pie kā tiek strādāts. Muižā drīz tiks izvietota patstāvīga izstāde ar Ēvalda Valtera personīgajām mantām, kuras saņemtas kā dāvinājums no Ēvalda dēla Raita Valtera. Plānots, ka izstāde tiks atklāta nākamgad, Ēvalda Valtera 130. gadu jubilejā. Tāpat arī patstāvīgi tiek strādāts pie porcelāna, stikla un keramikas kompozīciju izstādēm. Pašvaldības pārstāvji minēja, ka arī plāno tikšanos ar Īvandes muižas saimnieku, lai pārrunātu nākotnes darbus un ierosinājumus, lai pastiprinātu muižas darbību un paātrinātu izaugsmes iespējas.

Viens no apspriestākajiem jautājumiem bija par pagasta ceļiem un to uzturēšanu. Līdz ar enerģijas, malkas un materiālu cenu pieaugumu, arī uzturēšanas un remonta izmaksas ceļiem ir pieaugušas. Tāpat arī mežu vērtība ir palielinājusies. Izmantojot esošo situāciju, arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi” ir uzsākuši pastiprinātu mežistrādi, kas atspoguļojas uz ceļiem. Novērots, ka kokvedēju automašīnas bieži vien neievēro smaguma ierobežojumus uz ceļiem un izved kravas nepiemērotos laika apstākļos, no šādi sagandējot pagasta ceļus. Tāpēc pašvaldība sazināsies ar AS “Latvijas valsts meži” par šiem gadījumiem, uzstādot savas prasības. Turklāt, pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus un lieciniekus, redzot šādus atgadījumus, fiksēt tos ar fotofiksācijām un nosūtīt informāciju pagasta pārvaldei, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājam” vai policijai.