JaunumiIzglītība

Īstenots projekts “Kuldīgas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”

Saskaņā ar projekta NR. VP2022/3-42, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros īstenoto konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”, tika īstenots projekts “Kuldīgas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”. Projekta mērķis bija sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labklājību. Projekta īstenošana notika no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim.

Projektā piedalījās divas Kuldīgas novada skolas – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola un Skrundas vidusskola, kuras īstenoja neformālās izglītības aktivitātes, hobiju tirdziņus, kā arī tika organizēts skiču konkurss, kur jauniešiem bija iespēja radoši izpausties, un sagatavotās skices palīdzēja atsvaidzināt un padarīt krāsainākas skolas tualešu kabīņu durvis. Tika rīkots arī labdarības tirdziņš “No sirds uz sirdi”, kā arī citi pasākumi, kas palīdzēja stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību un sekmēja jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību.

v

Projekta rezultāti: Projekts veicināja Skolēnu pašpārvaldes jauniešu saliedētību. Jauniešos attīstīja prasmes strādāt komandā, tādējādi attīstītās arī sadarbības un komunikācijas prasmes. Projekta laikā, iesaistoties radošajās darbnīcās, skiču konkursā, apgūtas jaunas prasmes. Attīstīta prasme diskutēt, ieklausīties un uzklausīt citu viedokli. Atsvaidzinātas un padarīt krāsainākas skolas tualešu kabīņu durvis. Projekta laikā jaunieši kļuva līdzcietīgāki, apzinājās iekļaušanas nozīmi, jo iesaistījās pilsoniskās un sabiedriskās līdzdalības aktivitātē, iesaistoties un īstenojot labdarības akciju, kuras ietvaros norisinājās labdarības tirdziņš, kur savāktie līdzekļi 330,40 EUR apmērā tika ziedoti “Kuldīgas Invalīdu biedrībai” tehnisko palīglīdzekļu iegādei.

Projekta konkursa “Kontakts” Kuldīgas novada pašvaldības kontaktpersona Ieva Kaltniece.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

 vienkarss bez laukuma rgb v lv 39 0valsts jaunatnes programma