AktualitātesPagasti

Informācija par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu norisi Kuldīgas novadā

2024. gada 8. jūnijā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 8.00 līdz 20.00.

Iepriekšējā balsošana notiks:

pirmdien, 3.jūnijā — no pulksten 8.00 līdz 13.00;

ceturtdien, 6.jūnijā — no pulksten 16.00 līdz 20.00;

piektdien, 7.jūnijā — no pulksten 13.00 līdz 18.00.

Kuldīgas novadā strādās 23 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr. Atrašanās vieta Adrese
546 KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA Mucenieku iela 6, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

547 V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

548 E. ZEBERLIŅA KULDĪGAS PAMATSKOLA Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

549 LU KULDĪGAS FILIĀLE Kalna iela 19, Kuldīga, Kuldīgas nov.
550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS Lielā iela 1A, Skrunda, Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas pag., Alsungas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

553 GUDENIEKU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Gudenieki, Gudenieku pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

555 KABILES PAGASTA SAIETU NAMS “SENCIS” “Kultūras”, Kabile, Kabiles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

557 PRIEDAINES BIBLIOTĒKA “Bangas”-2, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov.
558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS “Sermītes Skola”, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov.
559 LAIDU PAGASTA PĀRVALDE “Bitīte”, Laidi, Laidu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

560 NĪKRĀCES ATPŪTAS CENTRS “Atpūtas Centrs”, Dzelda, Nīkrāces pag., Kuldīgas nov.
561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE “Arāji”, Padure, Padures pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE “Pagastlejas”, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov.
563 RAŅĶU PAGASTA PĀRVALDE “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE “Vīgneri”, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

565 RUDBĀRŽU PAGASTA PĀRVALDE Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

567 RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

568 SNĒPELES PAGASTA PĀRVALDE “Pagastmāja”, Snēpele, Snēpeles pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE “Gundegas 1”, Turlava, Turlavas pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

571 VĀRMES JAUNIEŠU CENTRS “Gaismas”, Vārme, Vārmes pag., Kuldīgas nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Balsstiesīgie iedzīvotāji var balsot jebkurā no šiem iecirkņiem, kā arī jebkurā citā iecirknī visa Latvijā.

Vairāk par Eiropas Parlamenta vēlēšanām var lasīt mājaslapā www.cvk.lv