AktualitātesPašvaldība

Iepazīstina ar Māras dīķa labiekārtošanas ieceri

Foto: Lāsma Reinfelde

26.maijā Kuldīgas senioru dienas centra apmeklētāji tika iepazīstināti ar būvniecības ieceres dokumentāciju projektam “Māras dīķa un Alekšupītes posma gultnes tīrīšana un teritorijas labiekārtošana, Kuldīgā” kura ietvaros arī tiks labiekārtota teritorija ap Māras dīķi.

Ar dienas centra apmeklētājiem tikās Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, izpilddirektores vietniece Agnese Buka un projektu vadītājs Lauris Klestrovs.

Senioru dienas centra apmeklētāji izteica savas vēlmes un vajadzības. Seniori lūdz, lai tiek ierīkotas trepes ar margām, lai piekļuve dīķim būtu ērta un droša.

L.Klestrovs seniorus iepazīstināja ar būvniecības ieceri: “Paredzēts veidot dabīgu akmens atsiju segumu gājēju celiņu ap Māras dīķi, vieglatlētikas manēžas pusē paredzēts izbūvēt gājēju celiņu ar betona bruģa segumu. Uzstādīt septiņus jaunus atpūtas soliņus, piecas atkritumu urnas, trīs velosipēdu statīvus, labiekārtot peldvietu ar ģērbtuvēm.” Projekta ietvaros paredzēta uzlabota vides pieejamība, lai Māras dīķim būtu ērta piekļuve cilvēkiem ratiņkrēslos un ģimenēm ar bērnu ratiem (uzlaboti jau esošie tiltiņi un pazemināta salaiduma vieta ar esošo brauktuvi un gājēju celiņu). Projekta rezultātā paredzēts izbūvēt arī divas jaunas laipas un ierīkot apstādījumus.

Iecere iesniegta LAT-LIT programmā finansējuma piesaistei. Paredzamie būvdarbi – 2024. gadā.