Iedzīvotāju padomju locekļu kandidāti:

Ēdoles iedzīvotāju padomes kandidāti

SANDRA ĒĶE

Kandidēju, jo  vēlos ar savu darbošanos pamudināt iedzīvotājus uz aktīvu līdzdarbošanos pagasta dzīvē. Es varētu būt “tilts” starp vienkāršo darba darītāju ar pagasta vadību, jo man patīk sarunāties ar cilvēkiem, viņus uzklausīt, sadzirdēt un novērtēt katra centienu, lai kopā mums izdotos darīt  lielas lietas.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Iedzīvotāju padomei mani pamudināja pieteikties tas, ka man nav vienalga, kas notiek manā pagastā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Ilgus gadus aktīvi iesaistoties pašdarbībā, darbojoties pagasta kultūras un sporta dzīvē, ir nācies saskarties ar dažādiem viedokļiem, kas būtu uzlabojams sabiedriskajā dzīvē un kas izskaužams.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Savu pagastu pēc 10 gadiem vēlos redzēt zaļu, sakoptu, lai tajā vēlētos dzīvot daudz jaunu ģimeņu, nevis gluži otrādi, no tā brauktu prom, jo šeit nav ko darīt. Lai mums tiktu saglabāta skola, lai visi kopā darītu labus darbus un katrs redzētu drusku vairāk par savu degungalu! Lai katrs darītu labus darbus, ar to nelielītos, bet rosinātu ar savu piemēru citus, negaidot atalgojumu!

AGNESE MOLDOVĀNE

Ne vienmēr viss jāgaida no citiem, bet var pielikt savu roku, lai kaut ko pagasta labā izdarītu!

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

No pirmās dienas, kad pārvācos dzīvot uz  Ēdoli, esmu bijusi ļoti aktīva iedzīvotāja. Arī līdz šim pagastā esmu ieviesusi jaunas vēsmas – trīs gadus strādāju ar ūdens tūrismu Ēdoles dzirnavezerā, kur piesaistījām tūristus un Ēdoles vārds izskanēja ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Līdz šim brīvprātīgi vadu jauniešu “DEPO” Ēdolē, kuru apmeklē ļoti daudz bērnu un jauniešu.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Arī turpmāk vēlos aktīvi iesaistīties pagasta dzīvē un būt kā informācijas tilts no iedzīvotājiem uz pārvaldes darbiniekiem un otrādi. Pats primārais ir Ēdoles bērni un jaunieši – vēlos, lai viņiem ir droša un pozitīva vide. Rast iespēju, lai viņus sadzird pārvaldes vadītāji un deputāti. Ar savu darbošanos vēlos uzlabot gājēju drošības jautājumus pagasta centrā, tajā skaitā arī pagasta labiekārtošanu. Kā arī veicināt iedzīvotāju sadarbību ar pārvaldes vadītājiem.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Ēdoles pagasts pēc 10 gadiem būs pagasts ar bagātīgu iedzīvotāju skaitu. Šeit būs atnākušas jaunas ģimenes dzīvot un studenti atgriezīsies, lai veidotu ģimenes savu vecāku mājās, jo šeit būs sakopts pagasts, darbosies skola un būs labvēlīga vide uzņēmējdarbībai.

RAIVIS LASMANIS

Runājot ar dažiem pagasta iedzīvotājiem, saprotu, ka ir elementāras lietas, kuras neizpildās. Ceru, ka ar iedzīvotāju padomes palīdzību šīs lietas iekustinās. Tāpēc kandidēju, lai mainītu Ēdoli uz visiem tīkamu pagastu.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Šogad piedalījos iedzīvotāju sapulcē un sapratu, ka kaut kas ir jāmaina.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Ar savu darbu iedzīvotāju padomē vēlos uzlabot komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem un pagasta pārvaldi. Šobrīd liekas, ka viens otru nesadzirdam.

Ir darbi, ko spējam paši paveikt un nav jātērē finanses sīkumiem. Vēlos apturēt nepārdomātus, neizdevīgus līgumus, kurus veic pagasta  pārvaldes darbinieki bez iedzīvotāju piekrišanas. Uz jautājumu “kāpēc tik dārgs iepirkums?” atbilde ir “mums ieteica un noslēdzām līgumu.”
Tā tas nedrīkst turpināties!

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Vēlos, lai izbraucot cauri Ēdolei nebūtu iespaids, ka šeit neviens nedzīvo. Vēlos skaisti sakoptu pagastu, jo Ēdole ir skaista vieta un skaistā vietā vēlos redzēt vairāk uzņēmīgus cilvēkus, kuri var un grib padarīt Ēdoli labāku ar savu darbu.

KĀRLIS PRŪSIS

Kandidēju, jo to uzskatu par labu iespēju virzīt savas un citu pagasta iedzīvotāju idejas Ēdoles pagasta veiksmīgai  turpmākai pastāvēšanai.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta/ pilsētas iedzīvotāju padomē?

Mani personīgi uzrunāja Ēdoles pagasta iedzīvotāji, vai nevēlos pieņemt šādu izaicinājumu, un ņemot vērā, ka šobrīd lielāko dzīves daļu esmu dzīvojis Ēdoles pagastā, izaicinājumam piekritu.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pilsētā/ pagastā?

Šobrīd galvenais būtu saglabāt un turpināt atbalstīt visu labo, kas pagastā notiek, piemēram, izglītība,  kultūra,  jauniešu un pieaugušo aktīvā dzīve, sports.  Vēlos uzlabot uzņēmējdarbības attīstību pagastā.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu  pagasta iedzīvotājiem?

Tikpat sakoptu pagastu, kā šobrīd, pagasta iedzīvotāju skaits nav būtiski sarucis, pagastā bez pagasta pārvaldes un mācību iestādēm ir jauni darba devēji ne tika pagasta, bet novada iedzīvotājiem.

Pagasta iedzīvotājiem novēlu aktīvi līdzdarboties pagasta dzīvē, bet to darīt ar pamatotiem un pārdomātiem argumentiem nevis runāt runāšanas pēc.

ILONA STEPANOVA

Ēdoles pagastā nākotnē gribētos redzēt vairāk aktīvus iedzīvotājus  un vēl gribētos redzēt kultūras pasākumu dažādību.

Iedzīvotāju padomē pieteicos, jo varu dot savu ieguldījumu pagasta kultūras dzīvē. Pati vienmēr esmu bijusi sabiedriski aktīva, piedaloties pašdarbībā gan pagastā, gan novadā, Arī šobrīd mans darbs ir saistīts ar cilvēku apkalpošanu, līdz ar to ir iespēja uzklausīt iedzīvotāju ieteikumus, dažādus ierosinājumus un iespējams kādu nodot tālāk lai realizētu dzīvē.

INGRĪDA DĪRIŅA

Vēlos būt klāt svarīgu, nozīmīgu lēmumu pieņemšanā un kopīgiem spēkiem panākt pozitīvus rezultātus. Vēlos dzīvot sakārtotā, draudzīgā vidē, strādāt vienotā komandā.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Esmu dzimusi, augusi un arī dzīvoju Ēdoles pagastā. Šeit dzīvo arī mani bērni un mazbērni.  Man rūp pagasta tagadne un nākotne. Vēlos piedalīties un dot savu pienesumu dažādu projektu un lēmumu īstenošanā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot, mainīt savā  pagastā?

Lai pagastā būtu labi dzīvot visām paaudzēm, lai labi justos gados veci cilvēki, lai būtu pieejama medicīniska aprūpe. Saglabāt kultūras tradīcijas, vēstures mantojumu un mūsu skaisto dabu. Ir svarīgi, lai varētu saglabāt izglītības iespējas bērniem uz vietas pagastā. Vēlos gājēju ielu pagasta centrā gar Centra ezeru.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu  pagasta iedzīvotājiem?

Saglabāta skola, kultūras nams, kur notiek kultūras pasākumi un pašdarbība, pagasta pārvalde. Jaunas ražotnes, kur būtu jaunas darba vietas un ģimenēm nav jādodas projām, meklēt labākas dzīves iespējas.

LIENE UPLEJA

Kandidēju, jo vēlos, lai Ēdoles vide ir sakārtota un iedzīvotājiem tiek nodrošinātas iespējas gan aktīvi sportot, gan arī apmeklēt kvalitatīvus kultūras pasākumus.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Ēdole ir manas mājas, kur esmu dzimusi un augusi, šobrīd iespēju robežās piedalos gan pašdarbnieku kolektīvā, gan arī sporta aktivitātēs, kas tiek rīkotas Ēdoles pagastā. Dzīvojot ikdienā Ēdolē redzu lietas, kuras būtu vēlams pilnveidot un attīstīt, lai ikvienam Ēdoles iedzīvotājam būtu patīkami šeit dzīvot.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot, mainīt savā  pagastā?

Noteikti vēlētos, lai Ēdoles iedzīvotājiem būtu pieejama sporta zāle, kā arī attiecīgs sporta inventārs ne tikai sporta aktivitātēm iekštelpās, bet arī svaigā gaisā. Ļoti svarīgi būtu uzlabota gājēju drošību pagasta centrā, it īpaši rudens tumšajos vakaros.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu  pagasta iedzīvotājiem?

Novēlu, lai Ēdoles iedzīvotāji ir atbalstoši, jo tikai kopā darbojoties var izdarīt lielus darbus un padarīt vidi, kurā mēs dzīvojam, daudz sakoptāku un tīrāku.

JĀNIS LASMANIS

Kandidēju, jo vēlos centra labiekārtošanu, iedzīvotāju ideju realizēšanu, uzlabojumus ilgtermiņā – ietves, gājēju pārejas mazāk aizsargātiem iedzīvotājiem kā cilvēki ar īpašām vajadzībām, bērni  un pasākumu skatuvisko un muzikālo noformējuma uzlabošanai, tai skaitā kultūras namu Kuldīgas kultūras centra līmenī.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Padomē pieteikties pamudināja, jo kādam jābūt aktīvākam, jāsaskata veicamie uzlabojumi iedzīvotāju labā, nevis peldēt pa straumi. Tas arī beidzas ar panākumiem – ielu horizontālo apzīmējumi, ceļa zīmes, ezera nomales pielīdzināšana, led apgaismojums, ietves uzlabojums.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Darbojoties padomē, iespējams virzīt iedzīvotāju priekšlikumus Domei to realizēšanai, diemžēl gan jāsaprot ka ne visus projektus atbalsta, tāpēc iedzīvotāju ierosinājumi ir jāpamato, lai izvērtētu ieguldījumu nākotnē, un tas jādara padomei.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Pagasts pēc 10 gadiem – ar ļoti patīkamu vizuālo – ezers ar izgaismotu strūklaku, sakārtotas ietves, atjaunots segums brauktuvei, centrā auto stāvvietas. Brīvdabas estrāde, mūsdienīga skaņas un gaismas aparatūra kultūras namā, skola, bērnu dārzs, divi deju kolektīvi, kāda ražotne – alus, maize un bez vēja parkiem. Šobrīd, izbraucot centru, saskatu ne mazāk kā desmit veicamus darbus pagasta centra uzlabošanā.

LINARDS PUĶE

Kandidēju, jo vēlos te dzīvot. Vēlos kaut nedaudz uzlabot dzīvi Ēdolē. Kandidēju, jo vēlos, lai Ēdole atkal būtu viens no labākajiem pagastiem.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Neapmierina tas, kas notiek vai nenotiek pagastos.  Skolu slēgšana,  medicīnas iestāžu slēgšana, infrastruktūras stāvoklis.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Saglabāt skolu, atjaunot feldšerpunktu, uzlabot sabiedrisko kārtību pagasta centrā, uzlabot pagasta centra infrastruktūru.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Ceru, ka tas, kas ir šodien, tiks saglabāts arī pēc desmit gadiem. Ēdolniekiem novēlu veselību, veiksmi, izturību un nākt uz sapulcēm, jo viens nevar uzvarēt. Spēks ir mūsu kopībā!

VITĀLIJS ŠALKOVSKIS

Kandidēju, jo vēlos aktīvi piedalīties maksimāli iedzīvotājiem labvēlīgu lēmumu izstrādē un pieņemšanā, kas sekmē pagasta, novada un valsts attīstību un pastāvēšanu. Vēlos, lai nākamajām paaudzēm saglabātos veselīga un tīra vide, kas bija noteicošais iemesls izvēlēties dzīves vietu Ēdoles pagasta Sluķos.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Lielākais pamudinājums pieteikties padomēs man ir biedrības “Mēs Ēdolei” dibināšana un mūsu domubiedru izvirzīto mērķu sasniegšana.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Vēlos iesaistīt un motivēt pagasta iedzīvotājus būt aktīvākiem savas labklājības uzturēšanā, apzināties un nodrošināt savas pamattiesības.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Šos desmit un nākošos gadus savu pagastu redzu kā sabalansētu ekosistēmu ar dabisko ainavu, veselus un priecīgus cilvēkus, kas kopj savu senču tradīcijas.

BALSO No 8. līdz 12. jūlijam

Par Ēdoles pagasta kandidātiem balsot drīkst personas no 16 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ēdoles pagastā.

Īvandes iedzīvotāju padomes kandidāti

ĪVANDE:

ANDA UPLEJA

Kandidēju, jo vēlos ar dažādiem kopienu pasākumiem sapulcināt cilvēkus kopīgos darbos un svētkos, radot piederības sajūtu savam pagastam. Ar projektu palīdzību piesaistīt finansējumu rekreācijas teritoriju uzturēšanai un jaunu radīšanai.  Pārstāvēt pagasta iedzīvotāju intereses, informējot novada vadību par saimnieciskiem jautājumiem, nepieciešamiem uzlabojumiem, iedzīvotāju iniciatīvām.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Pieteikties iedzīvotāju padomē mani pamudināja tas, ka mani uzrunāja pagasta iedzīvotāji, aicinot kandidēt iedzīvotāju padomes sastāvā. Redzot to, ka ļaudis arvien mazāk iesaistās pagasta dzīvē, savukārt pagasta pārvaldes vadība arvien vairāk tiek centralizēta, ir svarīgi  radīt piederības sajūtu savam pagastam. Es pārstāvu biedrību “Mūsu mājas Īvande” un Īvandes luterāņu draudzi, kas  varētu ieņemt nozīmīgu vietu pagasta dzīvē un dažādu projektu īstenošanā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Radīt pagasta iedzīvotājos  piederības sajūtu savam pagastam, organizējot kopienu pasākumus – talkas, kopīgu svētku veidošanu, ģimeņu pasākumus.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Dzīvojot laikā, kad tik neparedzami un ātri ikvienā jomā ienāk jaunas tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, attālināta strādāšana, notiek iedzīvotāju skaita samazināšanās, utt.,  neņemos prognozēt dzīvi pēc 10 gadiem, tas liekas nenopietni.

ALISE KOCIŅA

Dzīvojot un strādājot Īvandes pagastā, esmu novērojusi, ko vajadzētu uzlabot, lai esošajiem iedzīvotājiem būtu patīkamāka vide un, iespējams, tas varētu piesaistīt jaunas ģimenes apmesties tieši Īvandes pagastā. Kandidēju, jo vēlos, lai tiktu sadzirdētas Īvandes pagasta iedzīvotāju vēlmes, lai dzīve Īvandē būtu patīkama, droša un aktīva.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja pieteikties citi pagasta iedzīvotāji, kā arī vēlme, lai Īvandes pagasts nepazustu un mūsu pagasts tiktu attīstīts.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē vēlētos pievērst uzmanību uz pagastu iedzīvotāju nepieciešamībām, vēlmēm un interesēm.

Kādu Tu redzi savu pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Pēc 10 gadiem es redzu, ka pagastā ir attīstījusies sporta un kultūras dzīve, tajā ir palielinājies iedzīvotāju skaits un uzlabota ceļu infrastruktūra. Es novēlu pagasta iedzīvotājiem drosmi iesaistīties pagasta dzīves veidošanā, izteikt savas domas un vēlmes.

MĀRIS MILLERS

Kandidēju, jo vēlos, lai lauku cilvēki tiktu sadzirdēti, lai pagastā piesaistītu jaunus cilvēkus, kas pārceltos šeit uz dzīvi. Vēlos, lai Īvandes pagasts attīstītos.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Dzīvojot visu savu dzīvi laukos, zinu, ka lauku iedzīvotāji nekad nav bijusi sabiedrības aktīvākā daļa, visi vienmēr ir ierakušies savos darbos un nedarbos. Tādēļ domāju, ka esot viens no viņiem, spēju uztvert apkārtējo domas, idejas, iniciatīvas un vīzijas, un mēģināt tās nodot tālāk.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Galvenais mērķis varētu būt censties padarīt pagastu pievilcīgāku vidēja vecuma cilvēku un jauniešu vidū, ar nodomu, lai jaunieši neaizbrauc prom. Cilvēku skaits Īvandē jau daudzus gadus samazinās. Kultūras pasākumi, infrastruktūra…Gribu parādīt, ka dzīvot laukos ir ne tikai forši, bet arī nav nemaz tik grūti. Censties pārvilināt ģimenes no Kuldīgas.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu iedzīvotājiem?

Lokācija Īvandes pagastam ir ļoti laba, 10 minūšu braucienā no Kuldīgas. Zinot problēmas Kuldīgā ar dzīvokļiem, domāju, ka Īvandei tik tiešām ir perspektīva piesaistīt Jaunas ģimenes. Novēlu izturību un vairāk domāt pozitīvas domas.

DZINTARS KNUPKE

Kandidēju, jo vēlos, lai pagasta iedzīvotāju dzīves apstākļus uzlabotu atbilstoši mūsdienu prasībām, lai iedzīvotājiem patiktu dzīvot Īvandē. Vēlos, lai būtu pieejami normāli mūsdienīgi lauku ceļi, pagasta teritorijā visiem būtu pieejami sakaru pakalpojumi. Lai Īvandes vēsturiskās celtnes tiktu uzturētas lietojamā stāvoklī un tām būtu mūsdienīgs pielietojums.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja pieteikties pagasta vadības maiņa.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Vēlos dot ierosmi risināt aktuālos jautājumus iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanā.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Redzu pagastu kā sakārtotu Eiropas valstu lauku teritoriju ar attiecīgu infrastruktūru, darba un dzīves vietām.

MĀRCIS ZĪLE

Kandidēju, jo nevēlos pieļaut, ka pasliktinās dzīves apstākļi pagastā.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani pamudināja piedalīties Īvandes pagasta iedzīvotāju sapulce

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Uzlabot dzīves apstākļus, radīt darba vietas, lai atgriežas cilvēki pagastā.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Domāju, ka pēc desmit gadiem pagasts būs vēl bēdīgāks, kā šobrīd.

SANTA ŠŪNA – ŠAUBA

Kāpēc kandidēju? Kā pagastu iedzīvotāji mēs vērojam savu ciemu lēnu bojāeju – zaudējam skolas, pasta nodaļas, ārstu prakses un feldšeru punktus. Arī tirdzniecības vietas, kafejnīcas, mazos biznesus. Kādi tam iemesli? Vai iespējams pagastos nodrošināt veselīgu asinsriti un dzīvību, – vēlētos šos procesus labāk saprast un iespēju robežās piedalīties sava pagasta cilvēku labklājības un labsajūtas veicināšanā.

BALSO no 8. līdz 12. jūlijam

Īvandes pagasta pārvaldē, (Skolas nams, Īvandes pagasts) vai internetā – www.kuldigasnovads.lv lejupielādē balsojuma veidlapu, paraksti un sūti uz dome@kuldiga.lv

Par Īvandes pagasta kandidātiem balsot drīkst personas no 16 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Īvandes pagastā

Vārmes iedzīvotāju padomes kandidāti

VĀRME:

SIGNE PETRĒVICA

Vēlos parādīt vietējiem, ka SADARBOJOTIES varam paveikt daudz! Sadarbība noved pie reāliem darbiem, darbi pie pārliecības, ka mēs varam. Tālāk jau aktīvo iedzīvotāju skaits ceru, ka pagastā tikai augs.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Mani iedvesmoja Vārmes iedzīvotāji – mūsu kopiena. Jau esam iesākuši kopīgi darboties, tādēļ iedzīvotāju padome šķita ir vēl viens veids, kā turpināt iesākto un aktīvi darboties savā pagastā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Pagaidām vēl nav skaidrības, kādas realitātē būs iespējas kaut ko mainīt vai uzlabot pagastā (cik liels spēks būs padomes viedoklim). Bet vēlētos parādīt vietējiem, ka SADARBOJOTIES varam paveikt daudz! Sadarbība noved pie reāliem darbiem, darbi pie pārliecības, ka mēs varam. Tālāk jau aktīvo iedzīvotāju skaits ceru, ka pagastā tikai augs.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Redzu, ka Vārme ir pagasts, kur nav pamestu ēku. Vieta, kur katrs stūrītis ir apdzīvots un sakopts. Vieta, kas rada piederības sajūtu un sniedz pārliecību gadu no gada, ka mēs varam vēl labāk. Novēlu aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem turpināt iesākto un tiem, kas vēl domā – pacelt dibenu no dīvāna un pievienoties pulciņam!

ARTŪRS PALSĀNS

Kandidēju, jo vēlos, lai mēs kopā ar citiem pagasta iedzīvotājiem dzīvotu un darbotos savā pagastā kā īsti saimnieki – iesaistītos, rūpētos, attīstītu un pilnveidotu dzīvi Vārmē! Vēlos, lai mūsu bērni šeit baudītu tikpat pilnvērtīgu dzīvi un iespējas kā citās vietās, lai viņiem šeit patiktu dzīvot un atgriezties. Vēlos, lai Vārme kļūtu par paraugciemu mūsu novadā, kurā ir sakārtota un attīstīta infrastruktūra, labs atbalsts uzņēmējiem un kvalitatīva sabiedriskā dzīve. Vēlos būt daļa no tā, kas rada.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Jau pāris gadus kopā ar citiem Vārmeniekiem darbojos aktīvo iedzīvotāju kopienā – kopā strādājam, plānojam, rakstam projektus, piesaistām līdzekļus. Esam sakopuši mūsu pagasta lepnumu – Omiķu gravu, esam ar aptaujas palīdzību izzinājuši iedzīvotāju vajadzības un idejas uzlabojumiem. Pagājušajā gadā ieguvām Viedā ciema statusu. Rezumējot – vēlme attīstīt, radīt un veidot vidi kurā pašiem ikdienā dzīvot un to baudīt kvalitatīvu un ar ambīcijām. Pilnveidot sadarbības un pastāvēšanas modeli starp novadu, pagastu un iedzīvotāju. Un attīstīt strukturizētu darba tempu.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pilsētā/ pagastā?

Attieksmi un uztveri ik vienā, ka paši esam novada/pagasta sastāvdaļa un “asinsrite”. Vārmē vēsturiski ir bijuši un ir aktīvi iedzīvotāji. Ir jāpilnveido iespējas apgūt esošos finanšu piesaistes virzienus un attīstīt sabiedriskā kārtā iespējamus jaunus sadarbības moduļus, kur gala rezultātā sistemātiski un pamatoti, gadu no gada iespējams realizēt būtiskākās attīstības vīzijas, līdz pat līmenim, kad paši spējam attīstīt arī infrastruktūru.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu iedzīvotājiem?

Vārme jau šodien ir ļoti sakārtota, tajā ir enerģiski un brīnišķīgi iedzīvotāju, un mēs visi kopā 10 gadu laikā to varētu padarīt līdzīgu kādam šarmantam Eiropas ciematiņam. Novēlu, lai mūsu enerģija un vēlme augt un attīstīties neizsīkst un atcerēties, ka mēs paši esam savi laimes lāči – tik cik paši izdarīsim, tik arī būs! Un izdarīt mēs varam vēl ļoti daudz!

Galvenais ir nebaidīties no ambīcijām un neapstāties pie izdarītā!

LĪGA DRUVASKALNA

Kandidēju, jo vēlos dot savu ieguldījumu pagasta labklājībā, vēlos ar savu piemēru parādīt, ka aktīva iesaiste sava pagasta dzīvē un procesos virza šo vietu uz izaugsmi.
Kandidēju, jo man vispirms svarīgi, ko es varu dot savam pagastam, kā varu palīdzēt tā labklājībā.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Visa ģimene darbojamies aktīvo vārmenieku kopienā, jo mums rūp sava ģimene, sava sēta, savs pagasts un sava valsts. Ar pieteikšanos iedzīvotāju padomē es varu jebkuru šo man svarīgo punktu ietekmēt un dot savu ieguldījumu savas dzīvesvietas uzlabošanā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā  pagastā?

Vēlos mainīt iedzīvotāju kūtrumu iziešanai no savas  mājas. Ar savu piemēru rādu, ka kopā darbošanās, projektu virzīšana un realizācija, vietu sakopšana ir tas, ko mēs varam dot savai dzīvesvietai un tas ilgtermiņā ir ieguldījums visu mūsu labklājībai. Vēlos, lai vārmenieks domā, nevis, kas man pienākas no savas vietas, bet, ko es varu dot..

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Pēc 10 gadiem Vārme būs tik pat sakopta, tik pat kultūras dzīvē aktīva, tik pat aktīva savā Viedā ciema kopienā, ar daudz jaunām ražošanas ēkām un darbavietām un interesanta pieturvieta jebkuram atpūtniekam un tūristam…

EDĪTE KRASNOPA

Kandidēju, jo vēlos, lai pagasts dzīvotu, lai cilvēki, kuri dzīvo šeit, justos sadzirdēti, uzklausīti, atbalstīti, lai nebūtu tā, ka pēc daudziem gadiem esam tikai punktiņš kartē ar uzrakstu: REIZ BIJA – VĀRME!

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Jau vairāk kā 20 gadu  Vārmes pagastu saucu par savām mājām. Es šeit jūtos iederīga, un vēlos, lai mūsu, Vārmes pagasts, nepazustu, neiznīktu, bet augtu un attīstītos.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Lielākā vērtība ir vietējo iedzīvotāju vēlme uzlabot dzīves kvalitāti, veicināt tūrismu un atbalstīt uzņēmējdarbību. Vēlos ielikt savu artavu, lai īstenotu šīs vērtības.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu iedzīvotājiem?

Vārme ir lieliska dzīvesvieta – drošs, sakopts un mūsdienīgs ciemats dabiskā lauku vidē, ērti sasniedzams no Kurzemes ekonomiski aktīvajiem centriem, ar labu infrastruktūru un kvalitatīvajiem pakalpojumiem. Attīstīta uzņēmējdarbība. Skola nav likvidēta, bet tajā mācās pagasta bērni. Tūristi, kuri brauc apskatīt pagasta kultūrvēsturisko mantojumu. Dabas takas, atpūtas bāzes.

ILZE DRUVASKALNA

Kandidēju, jo vēlos būt līdzatbildīga Vārmes pagasta iedzīvotāja. Ja ir kas tāds, kur es varu palīdzēt savam pagastam, tad es vēlos mēģināt. Esmu lepna, kad stāstu par savu pagastu.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Jau darbojos Aktīvo Vārmes iedzīvotāju kopienā un dalība šajā padomē bija kā nākamais solis.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Vēlētos parādīt citiem, ka mūsu pagasta attīstība un labklājība ir mūsu pašu iedzīvotāju rokās vairā kā pašvaldības.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pagasta iedzīvotājiem?

Redzu Vārmi kā vienu no labākajām vietām, kur attīstīt savas idejas un veidot savu ģimeni. Novēlētu nepazaudēt savu pievilcību iebraucējiem, kultūras pasākumu apmeklētājiem un jaunām ģimenēm.

VINETA ĀBOLIŅA

Kandidēju, jo vēlos dot pievienotu vērtību no sevis savam pagastam, vēlos parādīt, ka SADARBĪBĀ IR JAUDA! Kandidēju, jo vēlos arī turpmāk skaisti dzīvot Vārmē.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

 Domāju, ka vairāk iesaistoties un piedaloties Vārmes pagasta dzīves lēmumu pieņemšanā, varam kopā veidot sev apkārtējo vidi, kādā paši vēlētos dzīvot.
Vēlos dot savu artavu un zināšanas, lai turpinātu attīstīt un pilnveidot Vārmes pagasta dzīves kvalitāti.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pilsētas/ pagasta iedzīvotājiem?

Vārmi pēc 10 gadiem redzu kā modernu, mūsdienīgu un ar vairāk darba iespējām. Novēlu vārmeniekiem nepazaudēt savu enerģiju, patriotismu pret Vārmi. Vēlmi atgriezties jauniešiem uz patstāvīgu dzīvi Vārmē.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Uzskatu, ka Vārmes pagasta iedzīvotāju padomē nepieciešami cilvēki, kuriem ir zināšanas projektos un dalības konkursos, pieredze ģimenes dzīves ikdienā. Kā arī saistības ar senioriem un viņu vēlmēm un, kuri iesaistīti aktuālākos jautājumos uzņēmumu darbībā. Kandidēju, jo vēlos pārstāvēt Vārmes ģimeņu viedokļus lēmumu pieņemšanā par Vārmes attīstību.

SIGNE BRASLAUSKA

Kandidēju, jo vēlos uzlabot vidi bērniem, lai brīvo laiku varētu pavadīt jēgpilni. Jo vecākiem ir svarīgi bērnu iespējas gan izglītoties, gan pavadīt brīvo laiku pēc iespējas kvalitatīvāk tuvāk mājām. Mūsu nākotne ir mūsu bērnos.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Iedzīvotāju padomē nolēmu pieteikties, jo Vārmē dzīvoju jau vairāk kā 10 gadus un nu jau uzskatu sevi par vietējo! Tāpēc ar savu darbošanos padomē vēlos palīdzēt savam pagastam attīstīties! Kā arī aktīvi jau tagad iesaistos pagasta sabiedriskajā dzīvē, dejoju deju kolektīvā.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē vēlētos uzlabot vidi bērniem un jaunajām ģimenēm! Tas ir īpaši būtiski jaunajiem vecākiem, lai izvēlētos palikt Vārmē, nepārcelties uz pilsētu.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu pilsētas/ pagasta iedzīvotājiem?

Ļoti vēlētos redzēt, lai Vārme pēc 10 gadiem būtu vieta, kur cilvēki dzīvo ar prieku! Un sauc to par savām mājām ar lepnumu! Kā arī vēlētos, lai Vārmes skaistā daba (muižas parks, Omiķu grava un citi objekti) piesaista tūristus Vārmei.

JURIS NESPĻAKS

Esmu uzaudzis Vārmes pagastā un šīs ir manas mājas. Vēlos redzēt sava pagasta izaugsmi gan ekonomisku, gan sociālu, gan garīgu. Kandidēju, jo vēlos uzlabot savas dzīves vietas kvalitāti.

Kas Tevi pamudināja pieteikties pagasta iedzīvotāju padomē?

Vēlēšanās uzlabot sava pagasta attīstību un pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Ko Tu vēlētos ar savu darbošanos iedzīvotāju padomē uzlabot/ mainīt savā pagastā?

Vēlos  palīdzēt risināt pagasta saimnieciskās darbības jautājumus, labiekārtot savu pagastu, lai šeit būtu patīkami gan pagasta iedzīvotajiem, gan ciemiņiem.  Kā arī uzlabot komunikāciju starp pašvaldības ierēdņiem un pagasta iedzīvotājiem, jo ikdienā komunicēju ar pagasta iedzīvotājiem.

Kādu Tu redzi savi pagastu pēc 10 gadiem. Ko Tu novēlētu iedzīvotājiem?

Drošu un ērtu iedzīvotājiem, sociāli aktīvu, tehnoloģiski attīstītu un radošu, lai ciemata iedzīvotāji justos pagastā, kā liela ģimene, kurā visi cits citu atbalsta un palīdz.

BALSO no 8. līdz 12. jūlijam

Vārmes pagasta pārvaldē (“Avotiņi,” Vārmes pagasts) vai internetā – www.kuldigasnovads.lv lejupielādē balsojuma veidlapu, paraksti un sūti uz dome@kuldiga.lv

Par Vārmes pagasta kandidātiem balsot drīkst personas no 16 gadu vecuma, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Vārmes pagastā