AktualitātesGudenieku pagasts

Gudenieku pagastā meklē risinājumus Basu autoceļa uzlabošanai

Ikgadējā iedzīvotāju sapulce Gudenieku pagastā pulcēja lielu skaitu ļaudis, kuri vēlējās dzirdēt ne tikai par aktuālo novadā, bet arī uzdot jautājumus, kas lielākoties saistīti ar valsts autoceļa Gudenieki – Basi kritisko stāvokli.

Iedzīvotājus Gudenieku pagasta pārvaldē sagaidīja domes priekšsēdētājas vietnieks Artis Roberts, izpilddirektors Rimants Safonovs, izpilddirektora vietniece Agnese Buka un pārvaldniece Daina Bērende – vairāk nekā trīs stundu garumā kopīgi tika meklēti risinājumi un pārrunātas novada attīstības ieceres.

Iedzīvotāji uzsāk parakstu vākšanu

Ceļu uzturēšana pagasta ļaudīm ir sāpīgs jautājums – īpaši valsts autoceļa Gudenieki – Basi kritiskais stāvoklis, pa kuru iedzīvotāji ik dienu mēro ceļu uz Kuldīgas pilsētu. A. Roberts skaidroja, ka šī ceļa sakārtošana ir novada prioritāte, taču valsts līmenī tā nebūt nav. Pašvaldība jau vairākkārt tikusies ar VAS “Latvijas valsts ceļi” pārstāvjiem aicinot uzlabot ceļa segumu. Veiktas aplēses izmaksām, kas sastāda ap 9 miljoniem eiro un saņemti solījumi par remontdarbu uzsākšanu. Taču ieceres apstājušās. Pašvaldība arī turpmāk sekos līdzi šim jautājumam – gan organizējot VAS “Latvijas valsts ceļi” tikšanos ar Gudenieku pagasta iedzīvotājiem, gan atkārtoti vērsīsies pie uzņēmuma, aicinot nekavēties ar ceļa labiekārtošanu.

Kāda iedzīvotāja vērsa uzmanību uz Basu ceļa slīpumu, kurš ziemā apledojuma dēļ kļūstot teju neizbraucams. Pašvaldība aicināja iedzīvotājus uzreiz ziņot par ceļa slikto stāvokli “Latvijas valsts ceļiem”, tā palielinot iespējas, ka nepieciešamība pēc remontdarbiem tiks saklausīta.

Sapulces laikā iedzīvotāji vienojās uzsākt parakstu vākšanu – lai sagatavotu vēstuli atbildīgajai ministrijai un atgādinātu par autoceļa kritisko stāvokli Gudenieku pusē, jāsavāc 300 iedzīvotāju paraksti. Interesentus, kuri vēlas parakstīt vēstuli, aicinām sazināties ar pagasta pārvaldnieci D. Bērendi.

Iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par greiderēšanas darbu kvalitāti –   pēc veiktajiem darbiem ceļi kļūst grūti izbraucami, bet uz piebraucamajiem ceļiem atstāts valnis, kas traucē autovadītājiem nogriezties. A. Buka skaidroja, ka konkurence šāda pakalpojumu sniegšanā nav liela un pašvaldības rokās nav iespēja par pakalpojumu sniedzēju izvēlēties konkrētu uzņēmumu – visu nosaka iepirkums. Tai pat laikā solīja pārrunāt ar darba organizāciju ar uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumu Gudenieku pusē.

Runājot par pašvaldības pārziņā esošajiem autoceļiem, pārvaldniece D. Bērende iedzīvotājus informēja, ka pagasta autoceļa kopgarums ir liels –  vairāk nekā 79 kilometri. Pēdējo gadu laikā grants seguma uzlabošanai un uzturēšanai izlietoti vairāk nekā 68 tūkstoši eiro un arī šogad plānots iespēju robežās ceļus papildināt ar granti.

Vēja parki un pagasta attīstība

Sapulcē izskanēja jautājumi par vēja parkiem un ieguvumu no tiem Gudenieku pagastam. Tika paustas bažas par ietekmi uz vidi un to, kāds būs pagasta ceļu stāvoklis pēc tik apjomīgu ģeneratoru izbūves. Vietējie strikti iebilst pret attīstītāju izvēlēto vēja ģeneratoru augstumu, tai pat laikā bija iedzīvotāji, kuri ar izpratni raudzījās uz attīstītāju ieceri, kā būtisku ieguvumu minot neatkarību no Krievijas piegādātās enerģijas.

Iedzīvotāji interesējās arī par to, cik līdzekļus pašvaldības budžetā ienes Gudenieku naftas urbumi. A. Roberts pastāstīja, ka tie ir 30 līdz 40 tūkstoši eiro gadā. Tāpat priekšsēdētājas vietnieks pastāstīja, ka iedzīvotāji vērsuši uzmanību uz intensīvo automašīnu plūsmu pie naftas atradnēm, tāpēc pašvaldība pieprasījusi veikt video novērošanu objektā.

Uz sapulci sanākušie Gudenieku pagasta iedzīvotāji izrādīja aktīvu vēlmi stiprināt pagasta sporta un kultūras dzīvi – pašvaldības izpilddirektors R. Safonovs uzteica iedzīvotājus par aktivitāti un aicināja līdzdarboties Gudenieku pagasta iedzīvotāju padomē, lai kopīgiem spēkiem veiktu nozīmīgus uzlabojumus pagasta dzīvē.