Gudenieku pagasts

Gudeniekos notikusi senioru pēcpusdiena

12.oktobrī Gudenieku kultūras namā notika senioru pēcpusdiena. Tajā ktīvu dalību bija ņēmuši 50 seniori. Pasākums bija plaši apmeklēts, bija ieradušies arī seniori no Turlavas un Kuldīgas. Šāds pasākums rada kopības sajūtu un vieno ne tikai pagasta, bet arī novada seniorus kopumā.

Seniorus izklaidēja muzikanti Gunita un Artis , folkloras ansamblis “Basu suiti” Pasākums izvērtās jautrs un atraktīvs. Paldies par sniegtajiem muzikālajiem priekšnesumiem. Priecājamies par atraktīvajiem senioriem un jauki pavadīto dienu.