PašvaldībaPagastiRumbas pagasts

Diskutē par Rumbas pagasta ceļu kvalitātes uzlabošanu un civilās aizsardzības plāniem

Rumbas pagasta iedzīvotāju sapulce
Foto: Ričards Sotaks

4. martā Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes” notika ikgadējā iedzīvotāju sapulce, kur tikās Kuldīgas novada domes vadība un iedzīvotāji, lai pārrunātu aktuālākās tēmas pagastā. Kuldīgas novada domi pārstāvēja domes priekšsēdētāja Inese Astaševska un izpilddirektora vietniece Agnese Buka. Rumbas pagasta pārvaldes vadītāja Lija Šēle iepazīstināja klātesošos ar aktuālo pagasta finanšu statistiku un demogrāfijas rādītājiem, kā arī veikto darbu pagastā.

Rumbas pagasta teritorija ir plaša un ietver vairākus ciemus, kas ir izaicinājums, lai radītu piederības sajūtu pagasta iedzīvotājiem. Lielākoties sapulcē tika diskutēts par pagasta grants ceļiem, to kvalitāti un izbraucamību šķīdoņa laikā. Tika atzīmēts, ka šāda situācija ir novērojama daudzos pagastos, jo ziemai atkāpjoties, meža un grants ceļi kļūst grūti izbraucami. Tas skaidrojams ar paaugstinātu ūdens līmeni uz grants seguma – lai to novērstu nepieciešams ūdeni novadīt, veidojot grāvjus vai noteces.

Diskusijā tika pieminēta ceļu greiderēšana un sniega šķūrēšana ziemā, kas dažkārt var pat pasliktināt ceļa stāvokli. Tika rosināts pārskatīt darba veicējus un to kompetenci, lai novērstu turpmākos ceļu bojājumus.

Sapulces dalībnieks, kurš specializējas ceļu būvē informēja iedzīvotājus par ceļu pārvaldību un uzturēšanas normām. Tika uzsvērts, ka katrs ceļš ik gadu dilst, tāpēc nepieciešams regulāri uzturēt ceļu grāvjus un to grants kārtu.

Turpmākajās diskusijās tika jautāts par gatavību “x-stundai” un civilās aizsardzības plānu. Domes priekšsēdētāja informēja, ka novadā tāds ir izveidots un pie tā aktualizēšanas tiek aktīvi strādāts.

Iedzīvotāji ir aicināti sagatavot 72 stundu somu, pārskatīt un sakārtot saimniecības pagrabus. Krīzes situācijās ļoti svarīga ir informācijas ieguve un aprite, tāpēc iedzīvotājiem ir jāpadomā par piekļuvi radio, televīzijai, kur uzticami Latvijas mediji sniegs norādes par tālākām darbībām. Pagastos uzziņu un satikšanās punkti ir pagasta pārvaldes, kur vienmēr var iegūt aktuālāko informāciju.

Tika vaicāts par gājēju un velo ceļa izveidi uz Mežvaldi. Domes vadība skaidroja, ka šis ceļa posms ir valsts autoceļu tīklā – veloceliņa projektēšanu valsts iezīmējusi savos plānos un tas gaida savu kārtu īstenošanai. Pašvaldība ir ciešā saziņā un regulāri atgādina par projekta aktualitāti. Sapulces noslēgumā tika apspriestas arī Kuldīgas novada aktualitātes, tostarp attīstības projekti un 2024. gada ieceres.