AktualitātesJauniešiem

Darbu uzsāk Kuldīgas novada Jaunatnes konsultatīvā komisija un vērtē Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plānu

5. aprīlī Kuldīgas Jauniešu mājā norisinājās Kuldīgas novada Jaunatnes konsultatīvās komisijas sēde, kurā aktualizēja komisijas nolikumu un sastāvu, deleģēja amatus, kā arī analizēja Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plānu.

2023.gada nogalē tika aktualizēts komisijas nolikums un sastāvs, iekļaujot pēc iespējas dažādākus specialistus no jomām, kuras skar jaunatnes politika. Jaunatnes politika ir starpnozaru politika, tas nozīmē ka jaunietis ir būtisks ne tikai izglītības jomā, bet arī kultūras, sociālajā, uzņēmējdarbības, sporta, nodarbinātības, nevalstiskajā sektorā. Jaunatnes konsultatīvā komisija ir Kuldīgas novada domes padomdevēji jaunatnes politikas jautājumos, jauniešu līdzdalības veicināšanai.

Sēdē piedalījās Ieva Ozoliņa, Agris Kimbors, Aiva Zandere, Matīss Ciņķis, Gunita Urbāne, Marlēna Vidmane, Krista Jansone, Anda Sudakova, Luca Marie Hoeppner, Marika Rimša-Buša, Agnese Buka, Daniela Reimane un Adrians Dravnieks, savukārt attālināti pieslēdzās Paula Kleinofa un Elīna Lede Tūbele.

Komisija pirmajā sēdē ievēlēja priekšsēdētāju vietnieku, sekretāru un vienojās par turpmāko stratēģiju jaunatnes politikas izvērtēšanā un plānošanā. Komisijas priekšsēdētājas amatu ieņems Ieva Ozoliņa, bet vietniece būs Paula Kleinhofa, savukārt sekretāra pienākumus pildīs Marlēna Vidmane.

Sēdē pārrunāja Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2023. gadam un komisija lēma, Covid-19 pandēmijas dēļ, to pagarināt. Covid-19 pandēmija un tās ierobežojumi būtiski ietekmēja izstrādātās stratēģijas realizēšanu.

“Svarīgi ir izprast, ka jaunietis Latvijā ir no 13 – 25 gadiem, līdz ar to par jaunatnes politiku un tās virzību jādomā ne tikai pamatskolas vecuma jauniešiem, bet jau savā patstāvīgā dzīvē esošiem jauniešiem profesionālajās (tehnikumi) vai augstākajās izglītības iestādēs, jaunajās darba vai dzīvesvietās, jaunu ģimeņu vai jauno vecāku statusā. Ir daudz paralēlās jomas un sfēras, kuras skar jaunatnes darbs, tādēļ būtiski, ka šīs komisijas sastāvā ir pēc iespējas daudzpusīgāki speciālisti,” rezumē komisijas priekšsēdētāja Ieva Ozoliņa.