AktualitātesIzglītība

Bērnus mācībām 1. klasē varēs pieteikt no 2024. gada 11. marta

Kuldīgas novadā deklarēto bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē izglītības iestādēs plānots uzsākt 2024. gada 11. martā, informē pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Santa Dubure.

 Janvārī dome plāno lemt par pārmaiņām novada skolu tīklā, kas saistītas ar Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātajām izmaiņām izglītības procesa organizēšanā. Pēc šī lēmuma pieņemšanas secīgi sekos lēmums par bērnu pieteikšanu mācībām 1. klasē 2024. gada 1. septembrī. Savukārt pieteikšanās kārtību plānots apstiprināt februāra domes sēdē.

Atgādinām, ka reģistrācija mācībām Kuldīgas novada skolu 1. klasēs notiek gan klātienē izglītības iestādēs, gan  elektroniski. Elektroniski piesakot bērnu, vecāks raksta un nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai dokumentu ar parakstu skenētā veidā. Tā kā ne visiem vecākiem ir e-paraksts, tiek pieņemti arī izdrukāti, parakstīti, ieskenēti un uz izglītības iestādes oficiālo e-pasta adresi atsūtīti iesniegumi – vecākiem tikai jāatceras, ka piecu dienu laikā, iepriekš sazinoties ar izglītības iestādi, izglītības iestādē obligāti jānogādā arī iesnieguma oriģināls.