AktualitātesAttīstība / teritorijas plānošana

Atjaunos un labiekārtos Māras dīķi Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība kopā ar Šilutes novada pašvaldības administrāciju sāk projekta Nr. LL-00049 “Ūdenstilpju atjaunošana pārrobežu sadarbības ietvaros” (“Dīķu atjaunošana”) īstenošanu, kura mērķis ir atjaunot ūdenstilpes Šilutes un Kuldīgas pilsētās, novēršot piesārņojumu, atjaunojot ekosistēmas un saglabājot bioloģisko daudzveidību.

Projekta īstenošanas laikā tiks iztīrīts Māras dīķis Kuldīgā, kas tiks piepildīts ar īpaši atlasītām ūdens augu un zivju sugām. Teritorijā ap Māras dīķi tiks izveidots pastaigu celiņš, izvietoti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu statīvi, kā arī ierīkota peldēšanas vieta ar ģērbtuvēm, līdz ar to Māras dīķis kļūs par aktīvu, dzīvotspējīgu atpūtas zonu, kas pieejama gan iedzīvotājiem, gan viesiem. Tiks izveidota arī pārrobežu uzraudzības sistēma, lai novērotu piemēroto metožu ietekmi uz vidi. Partneri dalīsies pieredzē, rīkojot tikšanās, pieredzes apmaiņas vizītes un starptautisku konferenci, kā arī izglītos sabiedrību par vides jautājumiem.

Projektu līdzfinansē Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas programma 2021.–2027. gadam. Projekta kopējais finansējums ir 719 720,00 EUR, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 575 776,00 EUR apmērā. Plašāka informācija par projektu: www.kuldigasnovads.lv > Pašvaldība > Projekti, kā arī www.latlit.eu.