JaunumiIzglītībaSvarīgi

Arī 2023. gadā līdzfinansēs vasaras nometņu rīkošanu

30. martā Kuldīgas novada domes deputāti pieņēma lēmumu par projekta “Vasara 2023 Kuldīgas novadā” īstenošanu, kas ļaus Kuldīgas novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, kā arī Kuldīgas novada izglītības iestāžu audzēkņiem vecumā no 11 līdz 16+ gadiem daudzpusīgi pavadīt vasaru.

Projekts paredz, ka pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei, kas paredzēta pusaudžiem vecumā no 11 līdz 15 gadiem ir 1000 eiro. Pašvaldības budžetā vasaras nometņu atbalstam  šai vecuma grupai paredzēts finansējums 6000 eiro.

Savukārt Pašvaldības maksimālais finansiālais atbalsts vienai nometnei, kas paredzēta jauniešiem 16+ arī ir 1000 eiro. Pašvaldības budžetā vasaras nometņu atbalstam jauniešiem 16+paredzēts finansējums 3000 eiro.

Nometnes norisināsies šī gada jūnijā, jūlijā vai augustā. Projekta pieteicējs var būt fiziska vai juridiska persona, kura atbilst 01.09.2009. MK noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām.

Projekta pieteicējam jāiesniedz “Vasara 2023 Kuldīgas novadā” aktivitāšu programma 10 dienām. Diennakts nometnēm pieļaujams īsāks nometnes darbības laiks, bet ne mazāk kā 5 pilnas diennaktis.

Projekta pieteikumi iesniedzami līdz 2023. gada 21. aprīlim plkst. 12.00 klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā vai nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz e-pasta adresi: DOME@KULDIGA.LV, vai uz Kuldīgas novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.

Papildu informācija: tālr. 27020934, e-pasts: SANTA.DUBURE@KULDIGA.LV .

NOLIKUMS, PIETEIKUMA VEIDLAPA UN PROJEKTA PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

ATSKAITE PAR FINANSĒJUMA IZLIETOJUMU NOMETNEI