AktualitātesPašvaldībaAttīstība / teritorijas plānošanaBūvvalde

Apsekos Kuldīgas novada teritoriju, lai sagatavotu topogrāfiskās kartes

Foto: Ričards Sotaks

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (LĢIA) informē, ka Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika periodā no 2024. gada marta līdz decembrim veiks topogrāfisko karšu mērogā 1:10000 sagatavošanu Kuldīgas novada teritorijai, tas nozīmē – veiks teritorijas apsekošanu dabā. 

LĢIA ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pamatdatus, tai skaitā ģeotelpisko informāciju, kas ietverta topogrāfiskajos plānos un topogrāfiskajās kartēs mērogu rindā 1:250 000 – 1:2 000.

Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru novada teritorijā esošo iedzīvotāju vai uzņēmēju. Aģentūra aicina iedzīvotājus un uzņēmējus būt informētiem, ka saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs nedrīkst ierobežot ģeodēzisko un kartogrāfisko darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā teritorijā. Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras nepieciešamības gadījumā var uzrādīt.

Kartogrāfiskās informācijas atjaunināšanai nepieciešamo lauka apsekošanu veic kartogrāfu grupa divu darbinieku sastāvā. Speciālisti pārbauda kartes lapas satura pilnību un precizitāti atbilstoši karšu sagatavošanas noteikumiem un situācijai apvidū; iegūst objektu raksturlielumus, kas nav skaidri saredzami ortofotokartē vai parādījušies dabā pēc aerofotografēšanas, tos vizuāli apskatot vai uzmērot.  Objektu un to raksturlielumu mērīšana var tikt veikta ar mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodēziskiem instrumentiem. Pēc tam tiek precizēta situācija apvidū par neskaidrajām vietām un objektiem un, ja nepieciešams, tiek veikta apvidus objektu fotografēšana (var tikt izmantots drons).

Papildus Informācija par Aģentūru interneta vietnēs WWW.LGIA.GOV.LV un HTTP://MAP.LGIA.GOV.LV