AktualitātesIzglītībaAlsungas pagastsTurlavas pagasts

Amatā apstiprina Alsungas un Turlavas pamatskolas direktores

Divām Kuldīgas novada skolām būs jaunas direktores – tā Kuldīgas novada domes 28. marta sēdē lēma deputāti.

Alsungas pamatskolas direktores amatam deputāti apstiprināja Ilzi Bloku, kurai ir plaša darba pieredze izglītības jomā, tostarp kā angļu valodas pedagogam Alsungas sākumskolā un pamatskolā. I. Bloka ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītībā –  Liepājas Universitātē iegūta vispārējās vidējās izglītības skolotāja kvalifikācija, kā arī speciālā izglītība darbā ar izglītojamiem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Savukārt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta psiholoģijas skolotāja un skolas psihologa asistenta kvalifikācija.

“Strādājot Alsungas skolā, saskatu potenciālu mūsdienīgai un konkurētspējīgai izglītības iestādei – ne vien pilnveidojot un attīstot jau esošās iestrādnes un tradīcijas, bet arī pieņemot jaunus izaicinājumus un meklējot inovatīvus risinājumus. Kā Alsungas iedzīvotāja redzu iespējas veicināt vietējās kopienas iesaisti skolas attīstībā,” saka I. Bloka, kura savus pienākumus sāks pildīt no 3. jūnija.

Par Turlavas pamatskolas direktori deputāti apstiprināja Jolantu Hercenbergu, kuras iepriekšējā darba pieredze izglītības jomā ir pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas posmā, kā arī administratīvajā darbā. J. Hercenberga ieguvusi bakalaura grādu pedagoģijā, strādājusi kā direktora vietniece Laidu pamatskolā, kā arī latviešu un literatūras skolotāja Kuldīgas pilsētas Alternatīvajā sākumskolā un Kuldīgas V.Plūdoņa vidusskolā.

Jaunā direktore, kura amatā stāsies no 2. aprīļa, uzskata, Turlavas pamatskolai ir jādomā par veidiem, kā ieinteresēt Turlavas un citu tuvāko pagastu bērnus un viņu vecākus izvēlēties izglītību iegūt šajā skolā.

“Saredzu, ka to varētu rosināt sapratne, ka skola ir bērnam fiziski un psiholoģiski droša vide, kurā ir iespēja ar labu profesionāļu atbalstu iegūt kvalitatīvu vispārējo izglītību un arī attīstīt katra individuālos talantus, padziļināti ar skolēnu interesēm atbilstošu interešu programmu realizēšanu. Ne mazāk svarīgi ir par sasniegumiem un skolā notiekošajiem procesiem informēt sabiedrību sociālajos tīklos un individuālās sarunās, popularizējot skolas tēlu. Līdzšinējā skolas darbība, sasniegtie rezultāti liecina par spēcīgas profesionāļu komandas darbu. Priecājos par iespēju nonākt šādas spēcīgas komandas sastāvā, jo ticu, ka izcilus rezultātus var sasniegt profesionālas un produktīvu darbību virzītas sadarbības ceļā.” Pauž J. Hercenberga.