AktualitātesJaunumiAlsungas pagasts

Alsungā spriež par māju apsaimniekošanu un nesakoptajām teritorijām

Alsungas sapulce

19.aprīlī Alsungas pagasta kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji tikās ar novada domes vadību un Alsungas pagasta pārvaldes vadītāju Santu Kreičmani. Sapulcē piedalījās arī SIA “Kuldīgas komunālo pakalpoumu” (KKP) pārstāve.

Izpilddirektores vietniece Agnese Buka iedzīvotājus informēja, ka katru nedēļu notiek tikšanas ar pagastu pārvalžu vadītājiem, lai runātu par darbu. “Mums ir ļoti labas attiecības, domājam par lietām, kas jādara katrā pagastā un novadā. Mūsu prioritāte ir ceļu uzlabošana. Pirmajos trīs gados vērienīgus darbus Alsungā nevaram izdarīt, vispirms ir kārtīgi jāsagatavojas,” teica A. Buka.

S.Kreičmane informēja, ka pēdējais lielākais darbs, kas tika veikts Alsungā, bija Alsungas Amatu mājas pārbūve. Šogad strādās pie būvprojekta Zieldlejas estrādes atjaunošanai. Vēl pagastā sakārtos divas ielas un veiks topogrāfiju Rožu laukuma tualetei, tā tiks nojaukta un uzbūvēta no jauna.

Kultūras nama vadītāja Santa Galiņa aicināja iedzīvotājus apmeklēt kultūras pasākumus. 28. maijā notiks “Suitu Lebediks”, kura laikā Ziedleju estrādē 40 gadu jubileju ar koncertu svinēs deju kolektīvs “Suiti”. Arī pirms Jāņiem ieplānots koncerts. Savukārt 9. jūlijā notiks festivāls “Baltica”.

Sapulces laikā iedzīvotāji tikai aicināti uzdot sev interesējošus jautājumus. Tie galvenokārt bija saistīti ar māju apsaimniekošanu. KKP pagastu namu apsaimniekotāja Zane Pirtniece skaidroja – ja mājas iedzīvotāji ir nolēmuši daudzdzīvokļu māju nodot KKP, tad speciālists namu apseko, saprot tā tehnisko stāvokli un sastāda tarifu. Tiks risināts jautājums arī par vairākiem īpašumiem, kuri ilgstoši netiek sakopti.

Iedzīvotāji vēlas arī centralizētu kanalizācijas un ūdensvada sistēmu. Esošo sistēmu apsaimnieko SIA “Alsunga”. Domes priekšsēdētāja I. Bērziņa skaidroja, ka daudzu gadu laikā nekas nav darīts. Lai to sakārtotu, būtu jāiegulda vairāki miljoni. Tā ir nopietna pārbūve, un tas tiks plānots.

Tika informēts, ka ģimenes ārste Gundega Zdanovska strādās līdz 30. jūnijam un tad dosies pelnītā atpūtā. Daktere Lija Būmeistere plāno pārcelties uz G. Zdanovskas telpām, bet, lai telpas sertificētu, tās ir jāsakārto, lai tajās varētu nodrošināt vides pieejamību. Šajā gadījumā jāpārbūvē tualete. Tas tuvākajā laikā tiks izdarīts.