AktualitātesUzņēmējiem

Alsungā sava zivju pārstrādes rūpnīca

Kopš 2011. gada Alsungā darbojas zivju pārstrādes uzņēmums “Venta FM,” kas pārstrādā Baltijas jūrā sazvejotās zivis, ražo zivju miltus un zivju eļļu. Produkcija lielākoties tiek eksportēta un galvenokārt izmantota dzīvnieku barībai – lopkopībā, mājdzīvniekiem un akvakultūrā.

Šobrīd “Venta FM” ieņem stabilu vietu nozarē, ir viena no lielākajā un modernākā zivju miltu un zivju eļļas ražotnēm Baltijas jūras austrumu krastā. Kuldīgas novada vadība – domes priekšsēdētāja Inese Astaševska un vietnieks Artis Roberts, turpinot tikšanās ciklu ar Kuldīgas novada uzņēmējiem, tikās ar uzņēmuma izpilddirektoru Miervaldi Zariņu, lai pārrunātu attīstības plānus, izaicinājumus un darāmo uzņēmējdarbības vides stiprināšanai.

Ražotnes maksimālā pārstrādes jauda labos mēnešos ir virs 2,5 tūkstošiem tonnām mēnesī. Taču pārsvarā ar pilnu noslodzi uzņēmums nestrādā, jo viss atkarīgs no izejvielu piegādēm, kuras ir mainīgas un atkarīgas no dažādiem aspektiem –  gan no piešķirtajām nozvejas kvotā, gan konkurentiem un pat no laika apstākļiem, kas iespaido zveju.

Uzņēmums pašlaik nodarbina 32 darbiniekus, no kuriem divas trešdaļas ir vietējie novada iedzīvotāji. Kolektīvs uzņēmumā ir stabils un darbinieku mainība ir neliela. Ražošana notiek ar modernām tehnoloģijām un pēc iespējas viss tiek automatizēts.

“Modernas ražošanas tehnoloģijas, pastāvīga kvalitātes kontrole, kvalificēts darba spēks, ir svarīgākās lietas, kas nodrošina uzņēmuma produkcijas augsto kvalitāti uzsver “Venta FM” izpilddirektors M. Zariņš.

Pirms Covid un kara sākuma bija lieli plāni paplašināties, taču tagad izvērtējot situāciju prioritātes mainītas – šobrīd uzņēmums domā par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi, kļūstot mazāk atkarīgiem no ārējiem enerģijas avotiem.

Sadarbību ar pašvaldību M. Zariņš vērtē kā labu. Izrunājot aktuālos jautājumus ar novada domes pārstāvjiem tika pārrunātas dažādas aktualitātes, tai skaitā izglītības iespējas novadā. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma iespējas sagatavot darba tirgum gan pārtikas tehnologus, gan citu jomu profesionālus darbiniekus. Uzņēmums labprāt arī nodrošinātu izglītojamiem prakses vietas, jo uzskata, ka praksē balstītu izglītība ir nākotne, uz ko jātiecas.