AktualitātesAlsungas pagasts

Alsungā pārrunā komunālās saimniecības jautājumus

17. aprīlī Alsungas kultūras namā notika iedzīvotāju sapulce, kurā iedzīvotāji tikās ar Kuldīgas novada domes priekšsēdētājas vietnieku Arti Robertu, izpilddirektoru Rimantu Safonovu, pagasta pārvaldes vadītāju Santu Kreičmani un Kuldīgas komunālās saimniecības namu apsaimniekotāju Māru Skuju.

Sapulces sākumā pārvaldes vadītāja S.Kreičmane klātesošos iepazīstināja ar 2023. gadā paveiktajiem darbiem – veikta Ziedulejas estrādes rekonstrukcija, tiltu sakārtošana, autoceļu atjaunošana, piešķirtas un izremontētas telpas jauniešiem Pils ielā, skolā veikts sanitārā mezgla remonts, sakārtota pietura. Kultūras jomā aizvadīti daudz dažādi spilgti un emocijām bagāti notikumi.

Viena no galvenajām diskutētajām tēmām bija komunālo pakalpojumu sniegšana Alsungas iedzīvotājiem. Pašvaldības vadība informēja, ka turpinās sarunas ar SIA “Alsunga” valdes priekšsēdi Jāni Gorniju par komunālo pakalpojumu pārņemšanu pašvaldības valdījumā. Process ir sarežģīts. Šobrīd notiek pamatlīdzekļu vērtēšana, pēc vērtējuma tiks diskutēts par to, kāds varētu būt pārņemšanas process. Esošās sistēmas ir nolietotas, lai visu atjaunotu, būtu nepieciešami vairāki miljoni.

Vēl sapulces laikā izskanēja jautājumi par skolas stadiona rekonstrukciju, ceļu uzturēšanu un remontdarbiem, skolēnu autobusu maršrutiem, ātruma ierobežojuma zīmēm, kapavietu uzkopšanu un uzturēšanu, kā arī bērnu rotaļu laukuma izstrādes ieceri.