AktualitātesSabiedrības līdzdalībaSvarīgi

Aicinām piedalīties plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās

Šogad tika uzsākta Kuldīgas novada teritorijas plānojuma un divu tematisko – ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības, transporta un mobilitātes infrastruktūras – plānojumu izstrāde. 

Kopš maija Kuldīgas novada iedzīvotāji ir aicināti piedalīties plānošanas procesā, iesniedzot savus ierosinājumus plānošanas dokumentu izstrādei. Ar oktobri tiek uzsāktas plānošanas dokumentu darba grupu sanāksmes pagastos, kurās piedalīties tiek aicināts ikviens Kuldīgas novada iedzīvotājs. 

Darba grupās tiks diskutēts par spēkā esošo teritorijas plānojumu nosacījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz zemes vienību izmantošanu un attīstību, kā arī ierosinātas izmaiņas, piemērojot plānošanas dokumentu saturu aktuālai situācijai novadā. 

Piedaloties plānošanas procesā, ikkatram iedzīvotājam ir iespēja ietekmēt sava īpašuma, kā arī apkārtējās vides – publiskās ārtelpas, dabas teritoriju un citu zonu – turpmāko attīstību.

Tuvākās darba grupas tiek plānotas:

  • 18. oktobrī plkst. 15:00 Alsungas kultūras namā;
  • 25. oktobrī 15:00 Skrundas pagasta pārvaldē (par Skrundas pilsētas teritoriju);
  • 1. novembrī 15:00 Skrundas pagasta pārvaldē (par Skrundas pagasta teritoriju);
  • 8. novembrī plkst. 15:00 Kabiles saieta namā “Sencis”.

Joprojām ir iespējams iesniegt ierosinājumus, aizpildot anketu elektroniski vai drukātā veidā. Seko saitei https://ej.uz/o1hj, lai piekļūtu anketai tiešsaistē, vai aizpildi anketu drukātā formātā sava pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Kuldīgas novada domē vai Kuldīgas attīstības aģentūrā. 

Darba grupas no oktobra tiks rīkotas katrā pagastā. Seko līdzi informācijai sociālajos tīklos un oficiālajā Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Ar informāciju par plānošanas dokumentu izstrādes procesu un iesniegtajiem ierosinājumiem var iepazīties šeit: https://ej.uz/grq4. Papildus informācijai lūgums sazināties ar teritorijas plānotāju Kristīni Apini pa tālruni 28013159 vai rakstot elektroniski kristine.apine@kuldigasnovads.lv.