AktualitātesJaunumiSabiedrības līdzdalība

Aicinām piedalīties plānošanas dokumentu izstrādes darba grupās

2024. gada janvārī atsākas Kuldīgas novada teritorijas plānojuma un divu tematisko – Ainavu un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības, kā arī Transporta un mobilitātes infrastruktūras – plānojumu izstrādes darba grupu sanāksmes pagastos, kurās piedalīties tiek aicināts ikviens novada iedzīvotājs.

 Tuvākās darba grupu sanāksmes tiek plānotas:

  • 17. janvārī plkst. 15.00 – Snēpeles pagasta pārvaldē.
  • 24. janvārī plkst. 15.00 – Rudbāržu pagasta pārvaldē.
  • 31. janvārī plkst. 15.00 – Gudenieku pagasta pārvaldē.
  • 7. februārī plkst. 15.00 – Ēdoles pagasta pārvaldē. 
  • 14. februārī plkst. 15.00 – Turlavas pagasta pārvaldē. 

Jau notikušajās sanāksmēs Alsungā, Skrundā, Kabilē, Rendā, Īvandē, Padurē, Vārmē un Mežvaldē tika diskutēts par spēkā esošajos plānošanas dokumentos noteiktajiem teritorijas izmantošanas nosacījumiem un ierobežojumiem, kā arī turpmāko teritorijas attīstību, tai skaitā funkcionālo zonējumu un ciemu robežām.

Atgādinām, ka joprojām ir iespējams iesniegt ierosinājumus, aizpildot anketu elektroniski https://ej.uz/o1hj vai drukātā formātā sava pagasta pārvaldē, bibliotēkā, Kuldīgas novada domē vai Kuldīgas attīstības aģentūrā. 

Ar informāciju par plānošanas dokumentu izstrādes procesu un iesniegtajiem ierosinājumiem var iepazīties https://ej.uz/grq4. Papildus informācijai lūgums sazināties ar teritorijas plānotāju Kristīni Apini pa tālruni 28013159 vai rakstot e-pastā: kristine.apine@kuldigasnovads.lv.