AktualitātesJaunumiPagastiSvarīgi

Aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Sākot ar februāri Kuldīgas novada pagastos notiks iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. Sapulcēs iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar novada prioritātēm un galvenajiem darbības virzieniem 2024. gadā, tiks runāts par iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, to izveidēm pagastos un arī atbildēts uz iedzīvotāju jautājumiem.

Aicinām būt aktīviem un piedalīties sapulcēs – tā ir iespēja visiem kopā plānot pagasta attīstību un ar novada vadību risināt konkrētus jautājumus.

Tāpat mudinām interesējošos priekšlikums un jautājumus iesniegt jau savlaicīgi sava pagasta pārvaldniekiem, lai sapulces laikā saņemtu detalizētu atbildīgo speciālistu skaidrojumu.

Sapulces februārī un martā notiks:

  • Rudbārži – 19. februāris, plkst. 17.30, Rudbāržu kultūras nams;
  • Gudenieki – 21. februāris, plkst. 17.30, Gudenieku pagasta pārvalde;
  • Snēpele – 26. februāris, plkst. 17.30, Snēpeles kultūras nams;
  • Turlava – 28. februāris, plkst. 17.30, Turlavas kultūras nams;
  • Rumba – 4. marts, plkst. 17.30, Rumbas pagasts, “Atvasītes”;
  • Nīkrāce – 6. marts, plkst. 17.30, Nīkrāces Atpūtas centrs;
  • Kurmāle – 18. marts, plkst. 17.30, Kurmāles pagasta pasākumu zāle;
  • Renda – 20. marts, plkst. 17.30, Rendas kultūras nams;
  • Laidi – 25. marts, plkst. 17.30, Laidu pagasts “Bitītē”;
  • Vārme – 27. marts, plkst. 17.30, Vārmes Jauniešu centrs.