AktualitātesJaunumiPagastiSvarīgi

Aicina uz ikgadējām iedzīvotāju sapulcēm

Sākot ar februāri Kuldīgas novada pagastos notiks iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem un speciālistiem. Sapulcēs iedzīvotāji tiks iepazīstināti ar novada prioritātēm un galvenajiem darbības virzieniem 2024. gadā, tiks runāts par iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm, to izveidēm pagastos un arī atbildēts uz iedzīvotāju jautājumiem.

Aicinām būt aktīviem un piedalīties sapulcēs – tā ir iespēja visiem kopā plānot pagasta attīstību un ar novada vadību risināt konkrētus jautājumus.

Tāpat mudinām interesējošos priekšlikums un jautājumus iesniegt jau savlaicīgi sava pagasta pārvaldniekiem, lai sapulces laikā saņemtu detalizētu atbildīgo speciālistu skaidrojumu.

Sapulces notiks:

Kurmāle Pirmdiena 18. marts 17.30 Kurmāles pagasta pasākumu zāle
Renda Trešdiena 20. marts 17.30 Rendas kultūras nams
Laidi Pirmdiena 25. marts 17.30 Laidu pagasta “Bitīte”
Vārme Trešdiena 27. marts 17.30 Jauniešu centrs
Pelči Trešdiena 3. aprīlis 17.30 Pelču tautas nams
Īvande Pirmdiena 8. aprīlis 17.30 Īvandes muižas zāle
Jaunmuiža Pirmdiena 15. aprīlis 17.30 Jaunmuižas skola

 

Alsunga Trešdiena 17. aprīlis 17.30 Alsungas kultūras nams
Padure Pirmdiena 22. aprīlis 17.30 Padures pagasta pārvalde
Skrunda Trešdiena 24. aprīlis 17.30 Skrundas kultūras nams
Ēdole Pirmdiena 29. aprīlis 17.30 Ēdoles kultūras nams
Kabile Trešdiena 8. maijs 17.30 Saieta nams “Sencis”
Raņķi Pirmdiena 13. maijs 17.30 Raņķu pasākumu zāle
Kuldīgas Trešdiena 15. maijs 17.30 Kuldīgas kultūras centrs