AktualitātesPašvaldība

Aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma programmā kultūras pieminekļu restaurācijai

Arhīva foto

Aicina pieteikties konkursa “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā” mazajā programmā

Līdz 31. maijam iedzīvotāji ir aicināti iesniegt pieteikumus konkursa “Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā” mazajā programmā.

Mazajā programmā iespējams saņemt līdzfinansējumu 70% no projekta objekta vai izstrādājuma saglabāšanas attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 3000 EUR vienam projektam.

Programmā iespējams saņemt līdzfinansējumu būvgaldniecības elementu (logu, durvju, slēģu u.c.) atjaunošanai un/vai nomaiņai. 

Līdzfinansējumu var saņemt, ja saglabājamās ēkas daļa ir:

  1. pieejama sabiedrības apskatei un ir valsts, reģiona vai vietējās nozīmes kultūras piemineklis;
    2. pieejama sabiedrības apskatei un atrodas vienā no turpmāk norādītajām teritorijām:

2.1. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis* “Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7435);
2.2. vietējas nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis “Kuldīgas vēsturiskā centra nomale ar Ventas senleju” (valsts aizsardzības Nr. 9320), līdzfinansējums tiek piešķirts arhitektoniski un kultūrvēsturiski vērtīgām ēkām un fona apbūves ēkām saskaņā ar Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejas lokālplānojumu.

Saskaņā ar nolikumu konkursam pieteiktie un atbalstītie projekti pilnībā būs jāīsteno līdz 2023. gada 30. novembrim.

Konkursa pieteikumi jāiesniedz līdz 31. maijam Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), to var izdarīt katru darba dienu pašvaldības darba laikā vai arī elektroniski parakstītu nosūtīt e-pastā dome@kuldiga.lv

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar projektu vadītāju Lauri Klestrovu pa tālruni 29969269, 63322564 vai e-pastā lauris.klestrovs@kuldigasnovads.lv.