Vakances arhīvs

Aicina darbā iekšējo auditoru

Kuldīgas novada pašvaldība, Reģ.nr.90000035590, pagarina konkursa pieteikšanās termiņu  uz vakanto Iekšējā auditora amatu

Prasības:

 • augstākā izglītība finanšu vai ekonomikas jomā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze grāmatvedības, finanšu  vai ekonomikas jomā, pieredze iekšējā audita jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • padziļinātas zināšanas grāmatvedībā, finansēs, zināšanas iekšējā audita veikšanā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • izpratne par iekšējo kontroli;-              analītiska domāšana, labas argumentācijas prasmes, spēja plānot un organizēt savu darbu, labas saskarsmes iemaņas, atbildības sajūta, patstāvība un precizitāte;
 • labas datorprasmes (MS Office);
 • teicamas valsts valodas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot iekšējā audita stratēģisko plānu un gada plānus;
 • iekšējo auditu veikšana saskaņā ar gada plānu;
 • par veiktajiem auditiem sagatavot audita ziņojumus un ieteikumu ieviešanas grafiku;
 • kontrolēt ieteikumu ieviešanu, sagatavot pārskatus par ieteikumu izpildi;
 • sagatavotos ziņojumus par iekšējās kontroles sistēmas darbību prezentēt vadībai;
 • konsultēt par iekšējās kontroles jautājumiem vadību, darbiniekus.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 1. motivēta pieteikuma vēstule;
 2. īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. rekomendācijas un ieteikuma vēstules (vēlamas);

Atalgojums: 1474,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pieteikšanās termiņš līdz 12. aprīlim ieskaitot.

Dokumentus lūdzam iesniegt Kuldīgas novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā), vai elektroniskā veidā parakstītus ar elektronisko parakstu uz e-pastu vakance@kuldigasnovads.lv  līdz 2024. gada 12.aprīļa plkst.16.00. Informācija pa tālr. 63320216.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases konkursa norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība ,adrese Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads

 Lai iepazītos ar informāciju par personas datu apstrādi Kuldīgas novada pašvaldībā, aicinām apmeklēt Kuldīgas novada pašvaldības  tīmekļvietni www.kuldigasnovads.lv.

Komentāri ir slēgti.