AktualitātesIzglītība

Jauniešiem liela interese Ēnu dienas ietvaros iepazīt profesijas un darba tirgu Kuldīgas novadā un ārpus tā robežām

Arī šogad Kuldīgas novada skolas aktīvi iesaistījās Ēnu dienā, kas notika 4.aprīlī.  Ēnu diena ir pasaulē atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma visa vecuma skolēniem, kuras laikā viņi apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.  Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties savu karjeras ceļu un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
Paldies visiem Kuldīgas novada uzņēmumu un iestāžu darbiniekiem un individuālā darba veicējiem, kas uzņēma pie sevis jauniešus, ļaujot iepazīt konkrēta amata veikšanai nepieciešamās prasmes un iemaņas, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā.

No Z.Annas Meierovica Kabiles pamatskolas šogad ēnot devās 6 jaunieši, izvēloties iepazīt metāla apstrādātāja, b/d audzinātāja, sporta organizatora, tūrisma nozares un  muzeja mākslinieka profesijas.

Turlavas pamatskolā ar  5.- 7.klašu skolēni tika iepazīstināti ar Ēnu dienas būtību, nozīmi un ieguvumiem, ieinteresējot audzēkņus par šādu karjeras izglītības aktivitāti.
No skolas ēnot devās divas audzēknes no 9.klases – Linda viesojās Viduskurzemes pamatskolā-attīstības centrā pie logopēdes A.Brantevicas, savukārt Melanija Elma ēnoja  ražošanas un projektēšanas uzņēmuma “Fabrly” pārstāvi K.Lepsi.

Arī vairāki Ēdoles pamatskolas  audzēkņi 4.aprīlī devās ārpus skolas, lai iepazītu sev interesējošās profesijas un konkrētu amatu veicējus. Jauniešiem bija interese gan  par veikalu, uzņēmumu un radio raidījumu vadīšanu, gan par  muzejpedagogu, ugunsdzēsēju, lauksaimnieku, galdnieku un bibliotekāru darbu. Divi jaunieši no 9.klases devās arī uz Rīgu – Ralfs Rīgas Valsts tehnikumā  iepazina dzelzceļa nozarē nepieciešamās profesijas, bet Izabella dienu pavadīja pie telpu un vides dizaineres Baibas Prindules-Rences. Savukārt,  7.klase devās kopīgā pārgājienā uz z/s “Kuikatas”, lai iepazītu uzņēmējdarbības un lauku tūrisma nianses, bet 2.-4.klases skolēni viesojās pie “Kuldīgas maizes ceptuves” darbiniekiem.

No I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskolas  šogad Ēnu dienā piedalījās 142 skolēni.  Vairāk nekā 60 bērni no sākumskolas klasēm apmeklēja Kuldīgas Maizes ceptuvi un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, bet aptuveni 80 pamatskolas audzēkņi individuāli devās iepazīt dažādas darba vietas un profesijas: konditors, pārdevējs, ugunsdzēsējs, arhitekts, skaistumkopšanas speciālists, policists, arhivārs, treneris, pedagogs u.c. Savukārt 9.klašu skolēni aktīvi iesaistījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajās meistarklasēs.

Viduskurzemes pamatskola- attīstības centrā  8.a un 9.a klašu skolēni informatīvi izglītojošā pasākumā pārrunāja Ēnu dienas aktivitātes un kopā ar pedagogiem veica  atskatu un apkopojumu par projektu nedēļu “Pielaiko profesiju”.  Ēnu dienas ietvaros šīs skolas logopēde Adrija Brantevica līdzdalīja savu ikdienas darbu ar ēnotāju Lindu no Turlavas, kura nostiprināja pārliecība, ka savu nākotnes profesiju.

Šogad aktīvi Ēnu dienas dalībnieki bija arī Kuldīgas Centra vidusskola -kopumā piedalījās 502 jaunieši. Obligāta dalība šajā iniciatīvā bija skolēniem no 7.-12.klasei, taču aktīvi iesaistījās arī mazāko klašu audzēkņi. Vairāki jaunieši devās iepazīt darba ikdienu pie augstas raudzes amata veicējiem. Piemēram, 11.klases audzēkne A.Valdmane ēnoja Latvijas premjeri Eviku Siliņu, R.Šķēle no 12.klases devās ēnot zemkopības ministru Armandu Krauzi, bet K.Munkevica  ēnoja  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora pienākumu izpildītāju  Ivetu Strupkāju.

Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā Ēnu diena nav obligāts pasākums, taču šogad tajā iesaistījās gandrīz puse no kopējā audzēkņu skaita, t.i., 132 skolēni. Profesijas, kas ieinteresēja skolas audzēkņus bija ļoti dažādas, tostarp- gids, frizieris, apdrošināšanas speciālists, dizaineris, higiēnists, teritorijas plānotājs, psihologs, jurists, fizioterapeits, ķirurgs, sabiedrisko attiecību speciālists un citas.  Īpaši atzīmējama ir 11.klases skolnieka Mikuss Frīdlendera  iniciatīva ēnot  Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Politikas nodaļas vadītāju Andri Kužnieku un  “Eiropas kustība Latvijā” ģenerālsekretāri Lieni Valdmani.

Ēnu dienas pasākumos iesaistījās arī V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas jaunieši- kopumā 66 audzēkņi devās iepazīt profesijas  gan Kuldīgas novadā, gan arī ārpus tā robežām. Visvairāk ēnotāji bija 8.-9. klašu grupā, kuri iepazina ļoti dažādus amatus – domes priekšsēdētājs un izpilddirektors, arhitekts, psihologs, uzņēmējs, fotogrāfs, grāmatvedis, veterinārs, celtnieks, policists, radio raidījumu vadītājs, grāmatvedis u.c. Īpaši jāatzīmē skolēni, ka nebaidījās doties ārpus novada, iepazīstot ķīmiķa un advokāta amatus Rīgā, farmaceita ikdienu Limbažos,  dermatologa un pediatra profesiju Ventspilī. Savukārt, 12.klases skolniece Sanija Robežniece ēnoja Tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri.

Arī citās novada skolās audzēkņi izmantoja iespēju paviesoties pie dažādu profesiju pārstāvjiem un amata veicējiem.

Vairāk info: Anda Andersone, Kuldīgas novada BJC direktores vietniece audzināšanas darba un karjeras izglītība jomā, m.t. 29123501