Rudbāržu pagasta ģerbonisRudbāržu pagasts atrodas Skrundas novada Rietumu daļā. Pagasta austrumu daļa atrodas Kursas zemienes Pieventas līdzenumā, bet rietumu daļa – Rietumkursas augstienes Bandavas paugurainē. Rietumu pusē arī atrodas augstākā vieta pagastā – 129,2 m vjl. Pagastā atrodas mākslīgi uzpludināti dīķi: Rudbāržu dzirnavezers (4,1 ha, uz Kojas), Bāliņu, Gobzemju u.c. dīķi.

Mūsdienu Rudbāržu pagasta teritorijā vēsturiski atradās Jaunapuzes muiža (Gut Neu-AppusenKokapuze), Jaunpelces muiža (Gut Neu-Pelzen), Jaunsieksātes muiža (Gut Neu-SeeksatenJaunsieksāte), Kalnamuiža (Gut BerghofSieksāte), Rudbāržu muiža (Gut RudbahrenRudbārži).

Attālums no Rudbāržiem līdz Skrundai 9 km, līdz Liepājai 60 km. To šķērso Rīgas – Liepājas dzelzceļš un valsts galvenais autoceļš A 9. Robežojas ar Kalvenes pagastu, Kazdangas pagastu, Laidu pagastu, Nīkrāces pagastu, Raņķu pagastu, Skrundu pilsētu un tās lauku teritoriju.

Rudbārži vēstures avotos pirmoreiz minēti 16.gs., kad tie izlēņoti Gosu dzimtai. 17.gs. Rudbāržu muiža piederēja Kurzemes hercogistes kanclera Keizerlinga dzimtai, 18.gs. tā bija Benignas Bīronas māsas Katrīnas Bismarkas īpašums, kuru viņa uzdāvināja māsasdēlam Pēterim Bīronam. 1778.g. Rudbāržus nopirka fon Firksa dzimta, kas Rudbāržos valdīja līdz 1920.g.

Tagadējā Rudbāržu pagasta teritorija veidojusies pēc 2.pasaules kara, kad tajā iekļāva bijušo Sieksātes pagastu. 1945.g. Rudbāržu pagastā izveidoja Rudbāržu, Lēnas un Pelču ciemu, bet pagastu 1949.g. likvidēja. 1954.g. Rudbāržu ciemam pievienoja Pelču un Sieksātes ciemu, 1977.g. – daļu Skrundas ciemata teritorijas. Lēnas ciemu 1954.g. pievienoja Nīkrāces ciemam, ar kuru robežas tika mainītas 1959.g. un 1966.g. 1990.g. Rudbāržu ciema teritorijā atjaunoja Rudbāržu pagastu. Administratīvi teritoriālo pārkārtojumu laikā Rudbāržu pagastā iekļauts viss Sieksātes pag., bet daļa Rudbāržu pagasta pievienota Nīkrāces pagastam un Skrundas lauku teritorijai.

Pagasta teritorijā pa autoceļu Skrunda- Aizpute atrodas aprūpes nams „Valtaiķi” ar 45 iemītniekiem un 24 darbiniekiem. Aprūpes nams „Valtaiķi” ir aprūpes iestāde, kas izveidota ar mērķi sniegt ilgstošus sociālās aprūpes pakalpojumus.

Pagasta pensionāri no 90 gadu vecuma var saņemt pašvaldības apmaksātu „Samariešu atbalsts mājās” pakalpojumu.

Rudbāržu pagasta platība ~ 110 km2, tajā ir 748 iedzīvotāju (01.01.2023.g., pēc Oficiālās statistikas portāla datubāzes datiem).

Rudbāržu pagasta pārvalde

Rudbāržu pagasta pārvalde

Adrese: Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Kuldīgas novads, LV-3324

Tālrunis:26665663
E-pasts: rudbarzi@kuldigasnovads.lv

Pārvaldes vadītāja: Ilona Rītiņa
Tālrunis: 26665663,e-pasts: ilona.ritina@kuldigasnovads.lv

Lietvede: Ineta Tīmane, tālrunis 29906076, e-pasts: ineta.timane@kuldigasnovads.lv

Bāriņtiesas locekle: Ina Meistere, tālr. 29378621, e-pasts: ina.meistare@kuldigasnvods.lv

Kultūras un sporta darba organizatore, jaunatnes darbiniece: Inese Ozoliņa, tālr. 26261729, e-pasts rudbarzukn@inbox.lv

Rudbāržu pagasta veselības punkta ārsta palīgs: Marina Lākute, tālr. 26848755, e-pasts Lakute2@inbox.lv

Bibliotēkas vadītāja: Dagnija Daiga Grundberga, tālr. 28002278,  e- pasts: rudbarzi.biblioteka@kuldigasnovads.lv

Apskates objekti

Rudbāržu pagastā ir apskatāmi sekojoši tūrisma objekti:

1. Rudbāržu muiža;
2. Piena muzejs Sieksātē;
3. Garīkas – šitaki sēņu audzēšana;
4. Vilki – Keramikas ražošana;
5. Kamenes- aktīva atpūta laukos;
6. Berghof viesu nams Sieksātē;
7. Ūdensdzirnavas.