Izglītības projekti

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DALĪBA PROJEKTOS 2023./2024.M.G.

V. PLŪDOŅA KULDĪGAS VIDUSSKOLA

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēts skolu līdzpārvalžu stiprināšanas projekts “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai “Kuldīgas novada izglītības iestāžu pašpārvalžu stiprināšana un attīstība”. Kontaktpersonas: pedagogi Sangrita Upeniece un Mārtiņš Stebulis.
 • Kuldīgas novada pašvaldības iestādes Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra Jauniešu iniciatīvu projekts “Dodam vaļā”.  Kontaktpersonas: pedagogi Sangrita Upeniece un Mārtiņš Stebulis.
 • Nordplus projekts “Innovative Way to Self-directing learning via digital tool help”, NPJR-2023-Autumn/10090.  Kontaktpersona: pedagogs Zane Lase.

ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTI

 • “Angļu valodas kompetenču attīstīšana un CLIL metodoloģijas ieviešana VPKV internacionalizācijas veicināšanai”
 • “Zaļie uzņēmēji labākai pasaulei”
 • Jaunatnes līdzdalības projekts “Nāc tīmeklī!”
 • “Mūsdienīgs mācībspēks=mūsdienīga izglītība!”

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 1. Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību)
 2. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 3. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 4. Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” pilotprojekts sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru noteikšanai un mazināšanai
 5. /2022.mācību gadā dalībskola “Junior Achievement Latvia” programmā
 6. Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD
 7. Projekts “MOT” pozitīvās motivācijas veicināšana jauniešiem
 8. Progrmma “EMU: Skola”
 9. Sadarbībā ar Kuldīgas pilsētas Alternatīvās sākumskolas biedrību “ANNELE” projekts “Esi aktīvs!” Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001) atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros
 10. Sociālais projekts, biedrība “Neklusē”, mērķis – samazināt mobinga līmeni skolā/Latvijā
 11. Projekts “Sporto visa klase” 6.B klase
 12. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 13. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 14. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

KULDĪGAS CENTRA VIDUSSKOLA

 1. Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls (Slimību profilakses un kontroles centrs sadarbībā ar Veselības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Vecāku forumu un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību)
 2. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 3. “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts
 4. Programma “EIROPAS PARLAMENTA VĒSTNIEKU SKOLA” (SADARBĪBĀ AR EIROPAS PARLAMENTA BIROJU)
 5. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 6. /2022.mācību gadā dalībskola “Junior Achievement Latvia” programmā
 7. Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD
 8. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 9. Nordplus programmas projekts “Earth Harmony living”
 10. Starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda 2020”
 11. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 12. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 13. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

KULDĪGAS 2.VIDUSSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 3. Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
 4. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 5. Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD
 6. Projekts “Mācies un iegūsti velosipēda apliecību savā skolā” sadarbība ar CSDD
 7. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 8. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 9. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

KULDĪGAS MĀKSLAS UN HUMANITĀRO ZINĪBU VIDUSSKOLA

ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTI

KA3 projekts “Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Kuldīgas novadā” (KA347 Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās)

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 4. Programma “EIROPAS PARLAMENTA VĒSTNIEKU SKOLA” (SADARBĪBĀ AR EIROPAS PARLAMENTA BIROJU)
 5. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros tiek īstenots projekts “Ventas vainaga darināšanas meistarklase”
 6. Valsts Kultūrkapitālā fonda mērķprogrammā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenots projekts “3D printera iegāde vizuālās mākslas programmas apguvei Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā”
 7. Dalība Latvijas – Gruzijas – Ukrainas mūzikas un mākslas kopprojektā “Kupla, kupla liepa auga” (Latvijas Pašvaldību savienība)
 8. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 9. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

SKRUNDAS VIDUSSKOLA

ERASMUS+ PROGRAMMAS PROJEKTI

 • KA2 skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2020-1-DE03-KA229-077093_2 “Schools for future – be part in creating an eco friendly world” līgums; (Latvija, Spānija, Vācija, Horvātija)

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 1. Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD (6.-8.klasēm);
 2. Projekts “Mācies un iegūsti velosipēda apliecību savā skolā” sadarbība ar CSDD (3.-5.klasēm Gada jaunais autovadītājs Gada jaunais autovadītājs);
 3. Projekts “Gada jaunais autovadītājs” sadarbība ar CSDD (10.-12.klasēm);
 4. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 5. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” 2021./2022.m.g.
 6. Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021″ .
 1. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 2. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

ĒDOLES PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais Ekoskolu sertifikāts, Starptautiskais zaļais karogs
 3. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 4. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!” /2022. mācību gadā
 5. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 6. Latvijas nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
 7. JSPA projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”
 8. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 9. Projekta “Mammadaba” programma “Īzzini mežu!”
 10. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 11. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 12. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

ALSUNGAS PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Dalība Lauku tīkla organizētā konkursā “Šodien laukos”
 3. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 4. Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
 5. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 6. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

TURLAVAS PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 4. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 5. Projekts “Gribu būt mobils!” sadarbība ar CSDD
 6. Programma “EMU: Skola”
 7. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 8. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

NĪKRĀCES PAMATSKOLA

ERASMUS+PROGRAMMAS PROJEKTI

 • “Health to meet you” Nr. 2019 – CZ01 – KA229 – 061152_3

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais zaļais karogs
 4. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 5. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 6. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (8.3.2.2/16/I/001)
 7. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

VĀRMES PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 3. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 4. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 5. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

LAIDU PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 4. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 5. Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
 6. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

Z.A.MEIEROVICA KABILES PAMATSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 4. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 5. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

VILGĀLES SĀKUMSKOLA

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Vislatvijas skolu projekts “Esi Līderis!” 6. klases skolēniem
 4. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 5. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)

VIDUSKURZEMES PAMATSKOLA – ATTĪSTĪBAS CENTRS

ERASMUS+PROGRAMMAS PROJEKTI

 • “Sport without barriers”, Erasmus+Sport Nr. 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP
 • Increasing the professional capacity of teachers of Viduskurzeme primary school – development centre, Erasmus+ Nr. 2020-1-LV01-KA101-077312
 • Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, Erasmus+ Nr. 2020-1-LV01-KA102-077314
 • Art is for ALL, Erasmus+ Jaunatne Nr.2020-2-LV02-KA105-003277
 • The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs), LLI-379
 • High-quality vocational education for education for the inclusion of young people with special needs in the labour market, Erasmus+, Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000016463
 • Erasmus+ Skolu sektora KA121 projekts Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317

CITU PROGRAMMU PROJEKTI

 1. E-Twinning projekts “Reimagine your Future via Entrepreneurship Games”
 2. Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma”
 3. Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001)
 4. Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (8.3.5.0/16/I/001)

KULDĪGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ĀBELĪTE”

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 3. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 4. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 5. Latvijas nacionālās bibliotēkas  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021”
 6. Dalība preventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgas bērnudārzs”. Organizē “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” un nodibinājums “Centrs Dardedze”

KULDĪGAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “BITĪTE”

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. Dalība Veselības ministrijas projektā “Pētījums par fizisko aktivitāti, uztura paradumiem un ķermeņa masas indeksu 5-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma bērniem Latvijā”.
 3. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 4. Nordplus projekts “Early Childhood Teacher Learning Mobility Visit”, Somijā.
 5. Nordplus projekts “Brīvdabas pedagoģija”, Dānijā.
 6. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai
 7. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 8. Dalība preventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgas bērnudārzs” Organizē “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” un nodibinājums “Centrs Dardedze”

KULDĪGAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “CĪRULĪTIS”

 1. “Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)
 2. “Ekoskolu programma” (Vides izglītības fonds), Starptautiskais zaļais karogs
 3. Džimbas drošības programma (nodibinājums “Centrs Dardedze”)
 4. Vislatvijas makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
 5. Izlietoto bateriju vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gadā
 6. Dalība preventīvā programmā “Bērnam drošs un draudzīgas bērnudārzs”. Organizē “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” un nodibinājums “Centrs Dardedze”
 7. AS “Latvijas valsts meži” ekoprogramma pirmsskolām “Cūkmena detektīvi”

SKRUNDAS PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “LIEPZIEDIŅŠ”

“Skolas piens” un “Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programmas “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” un “Augļi skolai”)

ALSUNGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MIĶELĪTIS”

“Skolas auglis” (Eiropas  Komisijas finansētas programma “Augļi skolai”)