AktualitātesSvarīgi

Svecīšu vakari Kuldīgas novada kapsētās

Aicinām Kuldīgas novada iedzīvotājus sakopt kapus, novākt sakritušās lapas, iedegt svecītes un pieminēt aizgājējus.

KULDĪGĀ – 19. novembrī (Meža, Kalna, Annas kapos)

SKRUNDĀ UN SKRUNDAS PAGASTĀ – 25. novembrī (Sila kapos 16.00, Baznīcas kapos 17.00)

ALSUNGĀ – 1. novembrī (Pantu, Strēļu, Kalnbirzes, Rudumu, Lapu, Lipšņu, Kukšu, Blintenes, Ērču, Bāliņu, Lāču, Irbes, Ratnieku, Strautu, Džeriņu, Kripas kapos)

ĒDOLĒ – 26. novembrī (Postmuižas, Lieģu, Ķesteru, Kaušu, Paružu, Lūšu kapos)

GUDENIEKOS – 4. novembrī (Kunču kapos 15.00; Ūdru kapos 15.20, Naglas kapos 15.40, Kumsteru kapos 16.00)

ĪVANDĒ – 26. novembrī (Deksnes kapos, Zvinguļu kapos, Apuzes kapos, Balgāļu kapos, Ķaupu kapos, Todaižu kapos)

KABILĒ – 19. novembrī (Gatviņu kapos 12.00; Kabiles kapos 15.00)

KURMĀLĒ – 26. novembrī (Segļu, Kurmāles, Siliņu, Pūķu, Paulīnes, Pūcu, Ēmu, Viļenieku, Vilgāles kapsētā)

LAIDOS – 26. novembrī (Pils sakaru kapos, Dumpīšu, Vangas, Ārzes, Laidu, Valtaiķu Mācītāju kapos)

NĪKRĀCĒ – 26. novembrī (Purvakroga, Miera, Nīkrāces, Tukuma Priednieku, Līgutu kapos. Lēnu Romas katoļu baznīcas draudzes kapos visu novembri)

PADURĒ – 26. novembrī (Padures kapos, Beltes kapos, Nabes kapos)

PELČOS – 26. novembrī (Bišavu kapos 13.00; Rimzātu kapos 14.00; Ģīņu kapos 15.00; Pelču kapos 16.00)

RAŅĶOS – 19. novembrī Priednieku kapos, 26. novembrī 15.00 Irbes kapos

RENDĀ – 26. novembrī (Meķu, Lejaskrogu, Cērpu Avotnieku, Koļu kapos)

RUDBĀRŽOS – 26. novembrī (Lūdiķu, Krogarāju, Sprīžu, Vecsieksātes, Bākūžu kapos)

RUMBĀ – 26. novembrī (Rumpju kapos, Lāčplēšu kapos, Segļu kapos, Celmu kapos, Bauņu kapos, Griķu kapos, Rumbenieku kapos, Pūces kapos, Silarāju kapos, Pļavsargu kapos, Pūces kapos, Manģenes kapos, Upesostu kapos, Galmicu kapos un pārējās Rumbas pagasta kapsētas)

SNĒPELĒ – 26. novembrī (Kundu, Centra, Vindenieku, Kalnu kapos)

TURLAVĀ – 26. novembrī (Pliķu kapos, Ziemeļu kapos, Orzaku kapos, Balgāļu kapos, Ciemgaļu kapos, Kalējciema kapos, Aizsaules kapos, Dambenieku kapos, Pilskalnu kapos,  Saulskalnu kapos, Zvirgzdkalnu kapos, Jaunajos kapos, Naglu kapos, Maru kapos)

VĀRMĒ – 26. novembrī (Alekšu kapos, Busku kapos, Dreimaņu kapos, Spāru kapos, Kūlu kapos).