Izglītība

Sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) 15 gadu jubileja

Maija izskaņā, Ogres centrālajā bibliotēkā sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (LKAAA) 15 gadu jubileja.
Uz svinīgo pasākumu bija pulcējušies biedrības dibinātāji, karjeras konsultanti, sadarbības partneri,  organizatori un aicinātie viesi.

Kuldīgas novadu pārstāvēja asociācijas ilggadīgās biedres Guntra Krūkliņa (V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola) un Daiga Žentiņa (I.Zeberiņa Kuldīgas pamatskola). Abas pedagoģes karjeras atbalsta jomā ir daudzus gadus, aktīvi iesaistoties gan asociācijas iniciētajos projektos, gan piedāvātajos tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumos.

Jubilejas pasākumā asociācijas  valdes priekšsēdētāja Inta Lemešonoka klātesošos iepazīstināja ar asociācijas vēsturi un sasniegumiem- tās dibināšanas ideju, karjeras atbalsta sistēmas iepazīšanu un ieviešanu Latvijā, aktīvākajiem darbiniekiem un  realizētajiem projektiem.

Par īpašiem nopelniem karjeras atbalsta sistēmas attīstībā un ieguldījumu asociācijas dibināšanā un darbības nodrošināšanā, tika sveiktas  Aleksandra Joma un Brigita Miķelsone. Savukārt, par mūža ieguldījumu  karjeras atbalsta stiprināšanā ar goda rakstu tika sveikta Liepājas Izglītības pārvaldes eksperte jaunatnes un karjeras jautājumos Aelita Jankovska.
Klātesošie varēja vērot arī mūziķu un improvizācijas teātra priekšnesumus, pavadīt laiku sirsnīgās sarunās, doties kopīgā ekskursijā pa Ogri un baudīt svētku torti.

Vairāk info: Anda Andersone, Kuldīgas novada BJC direktores vietniece karjeras izglītības un audzināšanas darba jomā, 29123501