AktualitātesIzglītībaIzglītības projekti

Programmas Latvijas skolas soma ietvaros novada skolās notikušas daudz un dažādas aktivitātes

2023./2024.mācību gadā  visiem novada skolēniem bija iespēja ar kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” atbalstu pieredzēt dažādas kultūras aktivitātes kādā no desmit kultūras nozarēm: mūzika, teātris, deja, cirks, vizuālā māksla, kino, arhitektūra, dizains, materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, literatūra un grāmatniecība. Skolēni iegūst pieredzi mācīties ārpus skolas un papildina mācību stundās iegūtās zināšanas, nostiprina prasmes.  Šajā mācību gadā skolēniem piedāvāti 148 kultūras pasākumi. Visiecienītākie bijuši pasākumi, kuri ļauj iepazīt materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. 55 kultūras aktivitātes notikušas dažādos Latvijas muzejos, piemēram Rundāles pils muzejā, Aizputes Novadpētniecības muzejā, Cēsu muzejā, arī mūsu Kuldīgas Dzīvajā muzejā. Novada skolēni apmeklējuši 29 teātra izrādes. Populārākās bijušas Liepājas teātra izrādes. Mācību gada laikā piedāvātas 20 koncertlekcijas, 16 kinofilmas, notikuši vairāki pasākumi literatūras un grāmatniecības, vizuālās mākslas un dizaina iepazīšanai. Kopumā pasākumos reģistrēti 8264 dalībnieki, kas nozīmē, ka katrs skolēns mācību gada laikā apmeklējis vismaz divus kultūras pasākumus.

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” aizsākās 2018.gada septembrī kā daļa no  Latvijas valsts simtgades svinību programmas. Tā tika  veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību. No 2022.gada 1.februāra “Latvijas skolas soma”  turpina savu darbību kā patstāvīga Latvijas Nacionālā kultūras centra koordinēta programma. Programmas mērķis nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā iepazīt kādu Latvijas kultūras nozari saglabājas. Programmas ietvaros ar valsts sniegtu finansiālu atbalstu arī turpmāk skolēni varēs apmeklēt daudzveidīgus kultūras pasākumus.

Paldies Kuldīgas novada skolu programmas “Latvijas skolas soma” koordinatoriem par ieguldīto darbu!