AktualitātesĒdoles pagastsJauniešiem

“Pikniks ar savējiem” Ēdolē pulcē jauniešus un lēmumu pieņēmējus

Lai neformālā gaisotnē pārrunātu iespējas, kā uzlabot jauniešu dzīvi pagastos, Kuldīgas Jauniešu dome jau otro reizi uz satikšanos aicināja novada jauniešus un pašvaldības deputātus. Šoreiz tikšanās notika Ēdoles pagastā, kur visus sirsnīgi uzņēma Jauniešu “Depo” namamāte Agnese Moldovāne ar lepnumu izrādot telpas, kuras jaunieši iekārtojuši paši saviem spēkiem.

Kuldīgas Jauniešu domes pārstāvji bija sagatavojuši dažādas aktivitātes – gan atraktīvas komandu spēles, gan tēmas radošām diskusijām.

Tikšanās laikā apspriesti tādi jautājumi kā:

  • Kāpēc ir nepieciešamas brīvā laika telpas un jaunatnes darbinieks jauniešiem pagastā?
  • Ko var darīt jaunieši un lēmuma pieņēmēji, lai pagastu skolām piesaistītu skolēnus?
  • Kā pagastu jaunieši var līdzdarboties novada sabiedriskajā dzīvē?
  • Kādas iespējas jauniešiem ir pagastā un kādas ir vēl nepieciešamas?

Darba grupās izstrādātās rekomendācijas tiks apkopotas un izsūtītas iesaistītajām iestādēm un organizācijām, lai plānojot darbu ar jaunatni varētu tās ņemt vērā.

Pasākumā Ēdoles aktīvajiem jauniešiem bija iespēja satikt Kuldīgas domes priekšsēdētāju Inesi Astaševsku, deputātus Rutu Karloviču, Brigitu Freiju, Arti Gustovski, Baibu Mikālu, kā arī pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju Santu Kreičmani.

Kopā mēs varam veidot labāku nākotni mūsu jaunatnei! Nākamā tikšanās plānota 2. jūlijā Snēpelē.