AktualitātesIzglītībaSvarīgi

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram piešķirts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss

Izglītības un zinātnes ministrija lēmusi Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram no 2024.gada 1.septembra piešķirt valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusu.

Ministrija atzinīgi novērtējusi līdz šim paveikto interešu izglītības jomā Kuldīgas novadā, dodot iespēju Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram strādāt plašākā mērogā, lai izglītotu skolēnus, stiprinot zināšanas par zinātni, tehnoloģijām un vidi inženierzinātņu un matemātikas jomās (STEM), kā arī veikt metodiskā atbalsta funkcijas.

“Ņemot vērā, ka Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs ir piemērs citiem interešu izglītības centriem un iestādēm, tad šis ir kā apliecinājums, ka Kuldīgas novadā tiek nodrošināta kvalitatīva un mūsdienīga interešu izglītība un pasākumi bērniem un jauniešiem. Vēlos pateikt paldies ikvienam Bērnu un jauniešu centra kolēģim, jo šis ir novērtējums par kopīgiem darba augļiem. Ir gods, ka esam novērtēti, bet jāapzinās, ka būs jāpilnveidojas un jāiet uz priekšu, jo mūsdienās viss strauji mainās un jāspēj izsekot līdzi bērnu un jauniešu vajadzībām, nezaudējot izglītības kvalitāti un stratēģisko virzību.” Saka Ieva Ozoliņa, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore.

Lai iegūtu valsts nozīmes interešu izglītības centra statusu, ir jāaptver plašs veicamo uzdevumu loks – metodiskais darbs, STEM jomas pilnveide, saturīgi un jēgpilni pasākumi skolēniem un skolotājiem, tīklošanās aktivitātes un citi. Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs pagājušā mācību gadā pasākumos un aktivitātēs ir iesaistījis vismaz 5000 Kuldīgas un Kurzemes novada bērnus un jauniešus. Iestāde nemitīgi strādā un attīstās, lai nodrošinātu gan materiāltehnisko bāzi, gan pedagoģisko personālu. Drīz noslēgsies vērienīgie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra rekonstrukcijas darbi, lai jau 2024./2025. mācību gadā Kuldīgas novada bērniem un jauniešiem nodrošinātu drošu un mūsdienīgu mācību vidi, kurā radoši un interaktīvi apgūt interešu izglītības programmu piedāvājumu, to skaitā STEM jomas pulciņus.

Valstī kopumā būs septiņas valsts nozīmes interešu izglītības iestādes, Kurzemes plānošanas reģionā – divas  – viens no tiem Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs.