AktualitātesVecpilsētaBūvvalde

Ar pašvaldības atbalstu īstenos 81 ēku atjaunošanas projektu Kuldīgas vecpilsētā un kultūras pieminekļos novadā

Arī 2024. gadā pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu konkursā Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā” atbalstītajiem projektiem.

Kopējais pieprasītais pašvaldības līdzfinansējums 2024. gadā ēku glābšanai ir 640 tūkstoši eiro. Šogad plānots kopumā atbalstīt 81 projektu īstenošanu:

 • 46 no jauna iesniegti projekti, (28 projektu pieteikumi konkursa MAZAJĀ programmā un 18 konkursa LIELAJĀ programmā), līdzfinansējums 2024. gadā kopumā gandrīz 234 tūkstoši eiro (bija iesniegti 52, bet seši netika atbalstīti);
 • 35 iepriekš apstiprināti projekti ar kopējo līdzfinansējuma summu 526 tūkstoši eiro, kuriem noslēgti līgumi, bet līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2023. uz 2024. gadu, vai ir vairāku gadu līgumi, kuriem izmaksa plānota 2024. gadā, vai projektu īstenošana un finansējuma apgūšana ir aizkavējusies ar iesniedzējiem nesaistītu iemeslu rezultātā, tāpēc pagarināts projekta īstenošanas termiņš un līdzfinansējuma apgūšana un izmaksa pārcelta no 2023. uz 2024. gadu vai 2025. gadu.
 1. gadā apstiprinātie projekti:
  1. “Ēkas atjaunošana Baznīcas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “BMM Serviss”;
  2. “Neatbilstošo logu nomaiņa dzīvoklim Baznīcas ielā 14-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “KORP”;
  3. “Neatbilstošo logu nomaiņa dzīvoklim Baznīcas ielā 14-5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “MM Mežsaimniecība”;
  4. “Neatbilstošo logu nomaiņa dzīvoklim Baznīcas ielā 14-5a, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “MM Mežsaimniecība”;
  5. “Dzīvojamās mājas būvgaldniecības elementu, jumta, koka un mūra konstrukciju nostiprināšana un atjaunošana Baznīcas ielā 20, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “PILS IELA”;
  6. “Trīs logu nomaiņa, Baznīcas ielā 22-10, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Inita Peniķe;
  7. “Pagraba nesošo konstrukciju un logu/durvju restaurācija Baznīcas ielā 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “B23”;
  8. “Mājas vienkāršota fasādes atjaunošana Baznīcas ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “B23”;
  9. “Vēsturisku durvju izgatavošana ēkas Mazās Upes ielas fasādē Baznīcas ielā 32, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Vāverīte”;
  10. “Neatbilstošu logu nomaiņa Dzirnavu ielā 7-9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Anna Alma Melnace;
  11. “Vides izglītības skolas pārbūve, Dzirnavu ielā 11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Provinces sēta”;
  12. “Logu nomaiņa Jelgavas ielā 2-8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Inga Apine;
  13. “Loga nomaiņa Jelgavas ielā 24-11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Pēteris Šneiders;
  14. “Pagraba konstrukciju atjaunošana Kalna ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “BĒRZIŅA NAMI”;
  15. “Jaunu logu izgatavošana Kalna ielā 17-11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Dace Kalniņa;
  16. “Ēkas atjaunošana Kalna ielā 18, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Linde Invest”;
  17. “Ēkas piebūves jumta atjaunošana Kalna ielā 20, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Biedrība “DNK-20”;
  18. “Logu nomaiņa Leona Paegles ielā 5-1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Uģis Riekstiņš;
  19. “Logu nomaiņa Leona Paegles ielā 5-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Uģis Riekstiņš;
  20. “Loga nomaiņa un verandas remonts, atjaunošana Leona Paegles ielā 9-2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Samanta Brunava;
  21. “Ārdurvju atjaunošana Liepājas ielā 24, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “BĒRZIŅA NAMI”;
  22. “Administratīvās ēkas nesošo konstrukciju (pārsegums) pastiprināšana Liepājas ielā 26, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Didzis Jaunzems;
  23. “Saimniecības ēkas jumta un nesošo konstrukciju remonts Liepājas ielā 38, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “Kuldīgas ginekologu prakse”;
  24. “Ārdurvju roktura un atslēgas izgatavošana un slēdzēj mehānisma remonts Mālu ielā 17, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Ģirts Jankovskis;
  25. “Jumta seguma atjaunošana Mucenieku ielā 19, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Antoņina Valeiņa;
  26. “Padures muižas ZR fasādes pusaklā, DA fasādes loga un cokolstāva pusapaļā loga restaurēšana, Padurē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja AS “Padures muiža”;
  27. “Loga nomaiņa Pētera ielā 2A-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Ārija Pušīlova;
  28. “Logu nomaiņa Policijas ielā 13-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Jolanta Zemke;
  29. “Jumta konstrukciju un jumta seguma atjaunošana, Raiņa ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Monta Brēdiķe;
  30. “Slēģu izgatavošana un montāža daļai no ielas fasādes logiem Raiņa ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Monta Brēdiķe;
  31. “Dzīvojamās ēkas jumta fasādes un cokola remonts Raiņa ielā 8, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Aija Stengrevica;
  32. “Daļēja fasādes atjaunošana Strautu ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “BĒRZIŅA NAMI”;
  33. “Logu nomaiņa Strautu ielā 1-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Juris Indāns;
  34. “Logu restaurācija Upes ielā 9, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Raivis Frāms;
  35. “Usmas luterāņu baznīcas jumta seguma atjaunošana, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Usmas Svētā Pētera draudze;
  36. “Ārdurvju maiņa dzīvoklim Ventspils ielā 5-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Māra Veisa;
  37. “Loga nomaiņa Ventspils ielā 8-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja SIA “RRB SERVICE”;
  38. “Jaunu logu izgatavošana Ventspils ielā 10-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Sanita Giptere;
  39. “Jumta konstrukciju un seguma atjaunošana, fasādes atjaunošana Ventspils ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Vasilijs Vačiļa;
  40. “Loga nomaiņa Ventspils ielā 25-3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Jolanta Hercenberga;
  41. “Loga nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 31-1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Mairita Kraule-Štolce;
  42. “Loga nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 31-1N, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Klāss Jansons;
  43. “Loga nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 31-6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Katrīna Putniņa;
  44. “Loga nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 31-7, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Ineta Bergmane;
  45. “Loga nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 31-11, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzēja Zaiga Rēdere;
  46. “Logu nomaiņa dzīvoklim Ventspils ielā 35-5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā”, iesniedzējs Ritvars Strazdiņš.

Kopumā šajā atbalsta programmā, ko pašvaldība īsteno kopš 2014. gada, desmit gadu laikā īstenoti 173 projekti, pašvaldības līdzfinansējumam sasniedzot 1’037’481,55 eiro. Tai skaitā pērn, realizējot 23 vēsturisko ēku atjaunošanu, pašvaldība ēku īpašniekiem izmaksājusi līdzfinansējumu gandrīz 141 tūkstošu eiro apmērā.